Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

Gabather AB: Den första individen har erhållit den första dosen i Fas I studien med GT-002

Gabather AB (NASDAQ First North: GABA) kan idag meddela att den
kliniska Fas I studien med GT-002 i friska frivilliga individer har
påbörjats och den första individen har erhållit första dosen. GT-002
verkar genom att selektivt påverka GABAA receptorer i hjärnan och har
i prekliniska modeller visats effektivt hämma psykos samt förbättra
minne och sociala beteenden. GT-002 utvecklas i ett första steg för
behandling av patienter med schizofreni.

I den kliniska studien administreras GT-002 peroralt i enstaka och
ökande doser till friska frivilliga individer. I studien som är
dubbelblindad och placebokontrollerat, testas maximalt 7 dosnivåer
med 8 personer i varje dosnivå, 6 personer får GT-002 och 2 personer
får placebo. Målsättning med studien är att utvärdera GT-002 med
avseende på säkerhet, tolerans och farmakokinetik. Slutliga resultat
från studien förväntas föreligga i andra kvartalet 2019.

"Det är med tillfredställelse och stort intresse som vi nu kommer
följa den kliniska utvecklingen av GT-002. Produktkandidaten kan vid
en lyckad utveckling komma att vara en viktig behandling av olika
psykiska sjukdomar", säger VD Michael-Robin Witt.

Om GT-002 projektet
GT-002 är en peroralt tillgänglig småmolekyl som selektivt modulerar
GABAA receptorn. GABAA receptorer är bl a inblandade i reglering av
minne, tankar, beteende och sömn. Förändringar av mängden GABA och
GABAA receptorer har visats i flera psykiska sjukdomar. I den friska
individen råder en mycket fin balans mellan Glutamat (excitatorisk
nervtransmittor) och GABA (inhibitorisk nervtransmittor) via GABAA
receptorer i hjärnan. Vid psykisk sjukdom ses ofta förändringar av
denna balans mellan positiva (glutamat) och hämmande (GABA) signaler.
GT-002 är den av Gabather längst utvecklade läkemedelskandidaten för
modulering av GABAA receptorn och har i flera prekliniska
sjukdomsmodeller visats motverka psykos, samt förbättra minne och
olika beteenden.

Att effektivt och säkert kunna modulera GABAA receptorer för att
påverka balansen mellan positiva och inhibitoriska signaler hos
patienten förväntas utgöra grunden för en framgångsrik utveckling av
GT-002.

GT-002 utvecklas i ett första steg för behandling av patienter med
schizofreni.

Om Gabather AB (publ)

Gabather AB bedriver utveckling av läkemedel som syftar till att ta
fram nya unika behandlingskoncept baserade på modulering av
GABAA-receptorer. Gabather utvecklar idag främst läkemedel för
behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS) med huvudmålet
att erbjuda unika och effektiva behandlingar av bl a schizofreni,
autism och Alzheimers sjukdom. Gabather bedriver sin verksamhet i
Acturum Biovation Park i Södertälje med huvudkontor i Malmö och har
idag 6 anställda.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, VD

Telefonnr: 0736872839

E-post: mrw@gabather.com

Gabather AB (publ)

Org.nr.: 556970-5790

Adress: Skeppsbron 2, 211 20 Malmö

www.gabather.com

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First
North och Erik Penser Bank är Certified Advisor (Tel: 08-463 83 00).

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/den-forsta-individen-har-erhalli...
https://mb.cision.com/Main/11735/2702869/965078.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.