Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Gapwaves AB: Beslut vid Gapwaves AB:s årsstämma 2020

Vid Gapwaves årsstämma den 29 april 2020, fattades nedanstående
beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Olle Axelsson, Cécile Schilliger, Jan
Wäreby, Jonas Ehinger och Torbjörn Gustafsson. Jonas Ehinger omvaldes
till styrelsens ordförande. Till styrelsesuppleant omvaldes Madeleine
Schilliger Kildal.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå med tre inkomstbasbelopp
motsvarande 200 400 kronor till envar styrelseledamot och sex
inkomstbasbelopp motsvarande 400 800 kronor till styrelseordförande.
Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten, styrelseledamot som
är anställd i bolaget eller styrelseledamot som inte är oberoende i
förhållande till större aktieägare i bolaget.

Val av revisor
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Sven Cristea fortsatt kommer att vara
huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.

Vinstdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning lämnas och de till årsstämmans förfogande stående medel
överförs i ny räkning.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra
bolagets bolagsordning genom att bland annat införa ett förtydligande
avseende aktieägares anmälan för att delta i bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen är bemyndigad
att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som anges i
bolagsordningen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas
med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.
Emission med stöd av bemyndigandet ska medföra rätt att teckna sig
för respektive omvandla till aktier i bolaget, motsvarande högst 15
procent av bolagets aktiekapital.

För ytterligare information se Gapwaves hemsida, www.gapwaves.com,
eller kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO & Investor Relations
Telefonnummer: 0709 395 327
E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska
Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest
innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den
utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations
trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves
hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva
millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North
Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gapwaves-ab/r/beslut-vid-gapwaves-ab-s-arssta...
https://mb.cision.com/Main/15316/3100265/1238790.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.