Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

Gapwaves AB: Gapwaves publicerar årsredovisning för 2019

Gapwaves årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på
www.gapwaves.com. Kontakta bolaget om en tryckt version önskas. Då
Gapwaves revisor uppmanat bolaget att kommentera hur Covid-19
påverkar verksamheten publiceras här nedanför VD-ordet i sin helhet.

VD-ord: Kommersiella framgångar och tekniska genombrott

2019 blev året då vi fick vårt första stora kommersiella genombrott
och en bekräftelse på fordonsindustrins behov av vågledarbaserade
antenner. Med genombrott tänker jag på det licensavtal som ingicks
med Veoneer, en världsledare inom aktiv säkerhet, samt de design- och
prototypprojekt som utförts för en Tier 1 underleverantör till
bilindustrin och sist men inte minst vår första order av 5G 28 GHz
antenner.

Som ett resultat av framgångarna steg våra intäkter kraftigt och vi
kunde minska underskottet trots att vi gradvis fortsätter att växa
bolaget och investera ytterligare i produktutveckling. Sett i
backspegeln är det glädjande att vi under 2019 lyckades följa vår
plan och ta de tekniska framsteg som presenterades under 2018 till
marknaden och i ett fall teckna ett licensavtal som säkrar
långsiktiga intäkter. Under året har arbetet med att få fler kunder
att välja Gapwaves vågledarbaserade antenner fortsatt och nu, i
starten av 2020, har vi flera pågående diskussioner som pekar mot att
2020 kan bli ytterligare ett framgångsrikt år.

Utbyggnaden av 5G-nätverk globalt tog ytterligare steg under 2019 och
i Sydkorea täcks ungefär 90% av befolkningen av 5G på de lägre
frekvenserna. I USA lanserade Verizon de första testnäten av trådlös
fiber, så kallad fixed wireless access, på 28 GHz. I Sydkorea där
5G-näten opereras på kommersiell bas har man sett en dramatisk ökning
av datatrafik och utveckling av nya tjänster kopplade till högre
hastigheter som teleoperatörerna kan erbjuda. I testen av trådlös
fiber i USA har man fått värdefull information om nätens tekniska
prestanda vilket indikerat utmaningar i t ex räckvidd och prestanda.

Global 5G-utbyggnad belyser behovet av millimetervågsteknologi

Utbyggnaden av trådlös fiber i USA och 5G på lägre frekvenser i
Sydkorea är positiv för Gapwaves då utmaningarna inom 5G tydligt
belyses. I Verizons fall har man haft stora svårigheter att
upprätthålla höga överföringshastigheter när avståndet från
basstationen ökat. Trots att kapaciteten i näten ökat i Sydkorea
uppstår begränsningar t ex i områden där många människor vistas
samtidigt. Sydkoreas största teleoperatör, SK Telecom, har därför
nyligen tagit fram en strategi för implementering av 5G på högre
frekvenser, bl a millimetervågor. Denna strategi fokuserar just på
behovet av mycket hög kapacitet på t ex arenor, tågstationer och
köpcentrum.

Prestandan skapas på millimetervågsfrekvenser där den 28 GHz 5G
hot-spot lösning som Gapwaves presenterade i början av 2020 möter
just krav på att kunna erbjuda hög prestanda till många uppkopplade
enheter på begränsad yta. Verizons utmaningar är också tydligt
kopplade till den effekt och räckvidd som basstationen kan erbjuda
och belyser tydligt det problem där Gapwaves vågledarbaserade
antennlösning erbjuder bättre prestanda.

Kostnadsfördelar avgörande för en dominerande marknadsandel

5G på millimetervågsfrekvenser är fortfarande i tidig utveckling
vilket kännetecknas av att den utbyggnad som sker främst avser system
för test och utvärdering som inte möter de kostnadskrav som krävs vid
kommersiell utbyggnad. Inom fordonsindustrin skedde de första
implementeringarna av radar på bilar i premiumsegmentet med
funktioner som adaptiv farthållare och autobroms runt år 2010. Under
det senaste årtiondet har denna produkt gått från att vara ett
tillval i premiummodeller till att bli ett krav drivet av olika
säkerhetsorganisationer och utvecklingen inom aktiv säkerhet.

I takt med att radar blir ett krav, och funktionerna som utförs med
hjälp av radar blir fler, ökar efterfrågan dramatiskt. Tillväxten på
marknaden för fordonsradar ser ut att öka från ca 80 miljoner enheter
under 2019 till ca 300 miljoner enheter 2025 vilket stöds av de
uppgifter vi får från de kunder vi för diskussioner med. Genom att gå
från en radar till upp emot fem radar i nya bilar ökar
kostnadspressen samtidigt som prestandan måste förbättras från de
första versionerna. Gapwaves teknologi är i detta perspektiv unik som
ett alternativ med klart bättre prestanda men också lägre
tillverkningskostnad jämfört med nuvarande alternativ. Under 2019 har
denna syn bekräftats i samtliga diskussioner vi fört med
underleverantörer av radar till fordonsindustrin vilket positionerar
Gapwaves väl för att kunna ta en stor marknadsandel när produktionen
av nästa generations bilradar startar.

Väl positionerade för fortsatt tillväxt

Gapwaves framsteg under 2019 inom automotive, marknadsutvecklingen
inom 5G och det ökande intresset för vågledarbaserade antenner på
millimetervågsfrekvenser ger goda möjligheter för fler framgångar och
fortsatt tillväxt under 2020. Per slutet av mars 2020 har vi redan
erhållit order på antennprototyper till bilradar från två nya kunder.
Parallellt med Gapwaves goda start på 2020 har världen och den
globala ekonomin påverkats av Covid-19 på ett sätt som ingen hade
kunnat förutse. Även om våra kunder och deras försörjningskedjor
drabbas har vi inte fått några indikationer på att de
utvecklingsprojekt där man arbetar för att lansera nya produkter med
vågledarbaserade antenner har påverkats. När företag i Sverige och
globalt permitterar stora delar av sina personalstyrkor finns
självklart en risk att de projekt vi arbetar mot påverkas. Vår
bedömning är dock att detta är långsiktiga projekt som drivs av
starka underliggande marknadstrender som i det längre perspektivet
inte bör påverkas. På kortare sikt är vår prioritet givetvis att
skydda vår personal samtidigt som vi upprätthåller en fungerande
verksamhet.

Så samtidigt som jag med oro ser på hur vårt samhälle och ekonomi
drabbas av Covid-19 kan jag konstatera att vi haft en god start på
2020 och min förhoppning är att året totalt ska utvecklas väl för
Gapwaves. Hoppas att du som aktieägare vill vara med på resan!

Göteborg, april 2020

Lars-Inge Sjöqvist

Verkställande Direktör, Gapwaves AB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information se Gapwaves hemsida www.gapwaves.com eller
kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO
Telefonnummer: 0709 395 327
E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska
Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest
innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den
utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations
trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves
hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva
millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North
Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gapwaves-ab/r/gapwaves-publicerar-arsredovisn...
https://mb.cision.com/Main/15316/3083897/1226428.pdf
https://mb.cision.com/Public/15316/3083897/979e757c8a947168.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.