Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-19

Garo: Anpassning av organisationen till rådande omvärldsförutsättningar.

GARO kommer att sjösätta ett program som syftar till att effektivisera
organisationen och detta avser främst interna funktioner. Bolaget
planerar att minska antalet anställda med cirka 25 tjänster varav
majoriteten är tjänstemän i Sverige och Polen. GARO har för
närvarande cirka 420 anställda.

Förhandlingar med relevanta fackföreningar kommer att inledas
omgående.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44

Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 mars 2020 kl. 09.00

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet
och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina
produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-Mobility.

Koncernen har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige,
Norge, Finland, Irland, Nordirland, Polen och Storbritannien.
Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader.
Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i
Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad
på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/garo/r/anpassning-av-organisationen-till-rada...
https://mb.cision.com/Main/13799/3063416/1213906.pdf

Författare Cision News