Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Garo: Beslut vid GARO Aktiebolags årsstämma 2019

Vid GARO Aktiebolags årsstämma den 15 maj 2019 fattades följande
beslut

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Jonsson (ordförande), Rickard
Blomqvist, Susanna Hilleskog, Per Holmstedt, och Lars-Åke Rydh samt
nyvaldes Mari-Katharina Jonsson Kadowaki. Lars Svensson hade avböjt
omval.

Arvode till styrelsen

Styrelsearvode beslutades att utgå med 470 000 kronor till ordföranden
och 210 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda
ledamöterna. Som ersättning för arbete i revisionsutskottet
beslutades vidare att ordföranden ska erhålla 80 000 kronor och att
övriga ledamöter ska erhålla 40 000 kronor vardera.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för
en mandatperiod om ett år. Ernst & Young AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att fortsätta som
huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman utdelningen
till 4,00 kronor per aktie för 2018. Avstämningsdagen för rätt till
utdelning fastställdes till den 17 maj 2019. Utbetalning beräknas
komma att utsändas av Euroclear med start den 22 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Jonsson, styrelseordförande: +46 (0)70 588 66 73

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge,
Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två
affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett
brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal
produktområden. Koncernen omsatte 2018 MSEK 902 och har cirka 400
anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen"

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/garo/r/beslut-vid-garo-aktiebolags-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/13799/2814642/1046135.pdf

Författare Cision