Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

GARO: CORONA PÅVERKAR SUCCESSIVT OMSÄTTNING, RESULTAT 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Garo uppger att den pågående coronapandemin
hittills haft relativt begränsad effekt på efterfrågan i Sverige.

"Koncernens risker framåt bedöms främst ligga i lägre efterfrågan på de
marknader där corona på ett omfattande sätt begränsar aktiviteten i ekonomin,
vilket skett i Norge och på Irland. Desto längre denna situation fortgår
kommer det successivt påverka koncernens omsättning och resultat under andra
kvartalet", skriver bolagets vd Patrik Andersson i delårsrapporten.

I nuvarande läge är efterfrågan i Sverige fortsatt stabil medan utvecklingen i
övriga marknader är avtagande. Bolaget har "god fart i produktionen både i
Polen och Sverige", skriver bolaget.

"Vi bedömer att marknadsförutsättningar bortom pandemin inte i grunden har
ändrats, även om det råder stor osäkerhet i samhället om pandemins
långsiktiga konsekvenser för ekonomin", skriver vd..

Marknaden för E-mobility växer strukturellt med antalet laddbara fordon och
Garo ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av
laddinfrastruktur på samtliga marknader.

"Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas i kombination
med den viktiga ROT-sektorn vara stabil. Dock förväntas bostadsbyggandet
successivt mattas av i takt med ett minskat antal byggstarter. Gällande
övriga marknader där GARO är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande
marknadsutveckling", skriver Patrik Andersson.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News