Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-06

Garo: Förändrat förslag till utdelning

Styrelsen för GARO AB (publ) har beslutat att återkalla det tidigare
kommunicerade utdelningsförslaget till årsstämman 2020 om 4,20 SEK
per aktie. Beslutet har fattats trots att GAROs finansiella ställning
är stark, med en hög soliditet, låg nettoskuld samt en god
likviditet. Beslutet signalerar ingen förändring i bolagets
långsiktiga utdelningspolicy.

Bakgrunden till beslutet är den mycket stora osäkerhet som råder i
omvärldsförutsättningarna till följd av effekterna från den
konstaterade smittspridningen av Covid-19. Som en försiktighetsåtgärd
och för att bättre kunna överblicka Coronapandemins konsekvenser
väljer styrelsen att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas.

Årsstämman äger rum tisdagen den 19 maj 2020 kl. 17.00. Årsstämman
avses att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44

Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 15.00 CEST

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet
och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina
produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-Mobility.

Koncernen omsatte 2019 1008,1 MSEK och har ca 420 anställda med
operativ verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Irland, Nordirland,
Polen och Storbritannien. Försäljningen är fördelad på GARO Sverige
och GARO Övriga marknader. Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö.
Produktionsenheter finns i Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin
(Polen). GARO är noterad på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/garo/r/forandrat-forslag-till-utdelning,c3082469
https://mb.cision.com/Main/13799/3082469/1225330.pdf

Författare Cision News