Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-31

Garo: Fortsatt stark tillväxt och förbättrat rörelseresultat

(Delårsrapport tredje kvartalet 2018 distribueras som en bilaga till
detta pressmeddelande)

· Nettoomsättningen ökade med 16% till MSEK 212,7 (184,1).
· Rörelseresultatet ökade med 35% till MSEK 28,5 (21,1).
· Rörelsemarginalen uppgick till 13,4% (11,5).
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 22,7 (23,2).
· Resultat per aktie uppgick till SEK 2,27 (2,32).
· Soliditeten uppgick till 51,1% (47,8%).
· GARO har levererat DC högeffektsladdare till Volvo Cars
provverksamhet.

VD och koncernchef Carl-Johan Dalin:
GARO visar fortsatt bra tillväxt i det tredje kvartalet.
Nettoomsättningen ökade med 16 procent till MSEK 212,7 tack vare god
organisk tillväxt. Affärsområde Sverige uppvisade en tillväxt på 11
procent främst drivet av produktområde Ladd samtidigt som
försäljningen inom byggrelaterade produktområden sammantaget visar
viss tillväxt. Övriga Marknader växte med 26 procent hänförligt till
stark tillväxt inom samtliga produktområden och länder.

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med 35 procent till MSEK 28,5.
Rörelsemarginalen uppgick till 13,4 procent (11,5) som ett resultat
av stärkt bruttomarginal behjälpt av prisjusteringar, för att
kompensera för högre materialkostnader och en svag svensk valuta,
samt skalfördelar från ökade volymer. Vi ser även positiva effekter i
form av lägre tillverkningskostnader och stigande produktivitet i den
polska fabriken. Förbättringen av rörelsemarginalen förklaras även av
att det tredje kvartalet föregående år belastades av ökade kostnader
för att säkerställa en god leveransförmåga.

Produktområde Ladd uppvisar fortsatt stark tillväxt i samtliga
marknader och över hela produktprogrammet. Utvecklingen på marknaden
sker snabbt och efterfrågan på mer avancerade samt uppkopplade
produkter har varit stor. Förvärvet av WEB-EL för ett år sedan har
ytterligare stärkt vår position på laddmarknaden och möjliggjort
lansering av ett flertal nya produkter under kvartalet.

I september kunde vi med stolthet meddela att vi levererat
högeffektsladdare till Volvo Cars provverksamhet omfattande 12 DC
stationer av varierande typ och funktion. Laddarna inkluderar den
absolut senaste tekniken med möjlighet till mycket högt effektuttag
och är avsedda för Volvo Cars provverksamhet.

Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är på fortsatt
höga nivåer. Vi noterar dock en utplaning av tillväxtkurvan, främst
relaterad till viss avmattning i Stockholmsområdet. Tillväxten i
Övriga Marknader är fortsatt hög. För produktområde Ladd ser vi en
stark utveckling med fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur på
samtliga marknader. Sammantaget ser GARO fortsatt positivt på
marknadsförutsättningarna 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalin, VD och koncernchef: 070-361 00 95
Rickard Blomqvist, tf finansdirektör: 070-537 52 87

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl.
07.30.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge,
Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två
affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett
brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal
produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har 403
anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/garo/r/fortsatt-stark-tillvaxt-och-forbattrat-...
http://mb.cision.com/Main/13799/2659744/936196.pdf
http://mb.cision.com/Public/13799/2659744/8d9661e58476ee14.pdf

Författare Cision