Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Garo: GARO förvärvar EV Charge Partner Sweden AB

GARO AB (publ) har den 15 maj 2020 ingått ett avtal om förvärv av 70
procent av aktierna i bolaget EV Charge Partner Sweden AB. Bolaget
utför service och support samt driftsättning av laddinfrastruktur för
främst större laddoperatörer och kraftbolag i Sverige och Polen.

Köpeskillingen uppgår till MSEK 5,6 för 70 procent av aktierna i EV
Charge Partner. Aktierna förvärvas från Davids Elteknik AB och
tillträdet är planerat till den 1 juni 2020. EV Charge Partners
verksamhet bedrivs i en fastighet i Gnosjö som hyrs från Davids
Elteknik AB. I samband med förvärvet överlåts även fastigheten till
GARO för en köpeskilling om MSEK 5,3. Köpeskillingen för aktierna och
fastigheten, uppgår till MSEK 10,9 och finansieras genom befintliga
likvida medel.

I samband med förvärvet erhåller GARO även en rätt och skyldighet att
förvärva ytterligare 10 procent av aktierna i EV Charge Partner under
2022. Vidare erhåller GARO en option att förvärva, och Davids
Elteknik AB en option att sälja, resterande utestående aktier i EV
Charge Partner efter utgången av 2025.

Verksamheten bedrivs under det egna varumärket EV Charge Partner och
bolaget har etablerat sig som en ledande aktör inom service och
support av DC-laddare och annan laddinfrastruktur i Sverige.
Koncernens omsättning uppgick 2019 till MSEK 9 med ett
rörelseresultat på MSEK 0,8. EV Charge Partner har åtta anställda.
Bolaget drivs av David Jonsson som kommer kvarstå som VD och delägare
i EV Charge Partner.

EV Charge Partners verksamhet kommer ingå i division GARO E-mobility
och konsolidering i GARO-koncernen beräknas kunna ske från och med 1
juni 2020. Förvärvet förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på
GAROs rörelsemarginal eller vinst per aktie för 2020.

Kommentar till förvärvet

David Jonsson, VD på EV Charge Partner: "Att bli en del av GARO
koncernen är vi mycket glada över. Vi har nu möjlighet att fortsätta
utveckla och stärka EV Charge Partners service- och supporttjänster
för laddinfrastruktur ytterligare. Vi är övertygade att det här är
positivt för båda företagen och framför allt för våra kunder."

Patrik Andersson VD och koncernchef på GARO: "GARO har med dagens
förvärv av EV Charge Partner stärkt erbjudandet gällande service- och
support. Ett välskött bolag med mycket kompetens som tillsammans med
GAROs produkter skapar en helhetslösning inom E-mobility"

Orvar Hurtig, Divisionschef GARO E-mobility: "Våra kunder har ofta ett
behov som är bredare än en produkt, de vill ha en långsiktig väl
fungerande lösning. Tillsammans med EV Charge Partner kan vi erbjuda
ett totalansvar, inklusive service och support, vilket är mycket
positivt och stärker GAROs marknadsledande position ytterligare.

Transaktion med närstående

David Jonsson, som äger 100 procent av aktierna i det säljande bolaget
Davids Elteknik AB, är närstående till GAROs styrelseordförande
Stefan Jonsson. För att undvika intressekonflikter har GAROs styrelse
utsett styrelseledamoten Rickard Blomqvist att tillsammans med GAROs
ledning hantera förvärvprocessen och i styrelsens beslut om att
genomföra förvärvet har Stefan Jonsson inte deltagit. GARO bedömer
att transaktionen görs på marknadsmässiga villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44

Orvar Hurtig, Divisionschef GARO E-mobility +46 (0) 72 995 17 80

Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande 15 maj 2020 kl 08.30 CEST.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet
och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina
produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-Mobility.

Koncernen har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige,
Norge, Finland, Irland, Nordirland, Polen och Storbritannien.
Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader.
Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i
Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad
på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/garo/r/garo-forvarvar-ev-charge-partner-swede...
https://mb.cision.com/Main/13799/3112831/1248388.pdf

Författare Cision News