Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-31

GARO: HÖGRE PRISER BIDROG TILL VINSTLYFT 3 KV - VD

STOCKHOLM (Direkt) Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och lösningar
för elinstallationsmarknaden, redovisar ökad vinst och omsättning för det
tredje kvartalet, jämfört med samma period ifjol.

"(Resultat och rörelsemarginal ökade) som ett resultat av stärkt
bruttomarginal behjälpt av prisjusteringar, för att kompensera för högre
materialkostnader och svag svensk valuta, samt skalfördelar från ökade
volymer", kommenterar vd Carl-Johan Dalin i rapportens vd-ord.

Produktområde Ladd uppvisar fortsatt stark tillväxt i samtliga marknader och
över hela produktprogrammet, uppger bolaget vidare.

"Utvecklingen på marknaden sker snabbt och efterfrågan på mer avancerade samt
uppkopplade produkter har varit stor", skriver Carl-Johan Dalin.

Inför kommande kvartal noterar Garo att efterfrågan inom byggrelaterade
produkter i Sverige är på fortsatt höga nivåer, om än med en utplaning av
tillväxtkurvan mot bakgrund av en viss avmattning i Stockholmsområdet.

"För produktområde Ladd ser vi en stark utveckling med fortsatt utbyggnad av
laddinfrastruktur på samtliga marknader. Sammantaget ser GARO fortsatt
positivt på marknadsförutsättningarna 2018", skriver Garos vd.

Garo redovisar ett resultat efter skatt på 22,7 miljoner kronor för det tredje
kvartalet (23,2). Nettoomsättningen uppgick till 213 miljoner kronor (184).

---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt