Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-18

Garo: Ledningsförändring i GARO

Styrelsen i GARO AB har idag beslutat att avsluta Carl-Johan Dalins
anställning som verkställande direktör. Patrik Andersson, för
närvarande försäljnings- och marknadsdirektör, tar tillsvidare över
rollen som tillförordnad VD. En sökprocess efter en permanent VD
inleds omgående.

Stefan Jonsson, styrelseordförande: "Carl-Johan Dalin tillträdde som
verkställande direktör i september 2017 och har i flera avseenden
bidragit positivt till bolagets utveckling. GARO har en ledande
ställning inom ett flertal snabbväxande produktområden där
utvecklingstakten sker i ett högt tempo vilket ställer stora krav på
organisationen. Styrelsen har i enighet dragit slutsatsen att bolaget
behöver en annan typ av ledarskap för att driva organisationen framåt
och utnyttja den potential som finns fullt ut. Styrelsen tackar
Carl-Johan för hans värdefulla bidrag till bolaget under hans
ledarskap".

Patrik Andersson tar tillsvidare över rollen som tillförordnad VD. Han
har varit anställd i GARO sedan 2007 och är försäljnings- och
marknadsdirektör. En sökprocess efter en permanent VD inleds
omgående.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Jonsson, styrelseordförande: 070 588 66 73

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande av ovannämnda
kontaktperson den 18 februari 2019 kl. 21.00.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge,
Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två
affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett
brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal
produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har cirka 403
anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/garo/r/ledningsforandring-i-garo,c2744137
https://mb.cision.com/Main/13799/2744137/993513.pdf

Författare Cision