Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

GARO: SER SAMMANTAGET POSITIVT PÅ MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Garo, som utvecklar och tillverkar produkter
och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, ser sammantaget positivt
på marknadsförutsättningarna, främst drivet av utbyggnaden av
laddinfrastruktur.

Det uppger vd Patrik Andersson i delårsrapporten.

"Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande god men
förväntas under 2019 successivt mattas av i takt med minskat antal
byggstarter. Dock bedöms ROT-sektorn vara stabil", skriver han.

"Gällande övriga marknader där Garo är verksamma förväntas
marknadsutvecklingen vara fortsatt god. För produktområde E-mobility ser vi
en stark utveckling med fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga
marknader", tillägger han.

Angående det gångna kvartalet anser Patrik Andersson att året har börjat
starkt med en omsättningstillväxt på 20 procent.

"Det är glädjande att tillväxten sker brett, drivet huvudsakligen av en
kraftig expansion inom E-Mobility (tidigare benämnd Ladd) men även inom vår
bas - Installationsprodukter. Tillväxten är god inom båda våra affärsområden,
där Sverige uppvisar en tillväxt om 18 procent och Övriga marknader 24
procent", skriver han.

Det första kvartalet i fjol var dock svagt inom installationsprodukter på
grund av den stränga vintern, medger Garo-chefen.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt