Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Gasporox: GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2020

Stabil start på året - Positivt EBITDA för moderbolaget

Första kvartalet för koncernen

Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget
GPX Medical AB som ägs till 53,3 %

· Omsättningen uppgick till 3 003 (2 566) kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -1 596 (-1 620) kSEK
· Kassaflödet uppgick till 528 (-3 221) kSEK
· Likvida medel var 18 209 (13 382) kSEK
· Resultat per aktie *) uppgick till -0,22 (-0,26) SEK före
utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 7 316
428 (6 234 036)

Första kvartalet för moderbolaget

· Omsättningen uppgick till 3 042 (2 637) kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -705 (-1101) kSEK
· Kassaflödet uppgick till 2 187 (-2 347) kSEK
· Likvida medel var 14 513 (4 396) kSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

Gasporox

· Registrering av riktade emissioner till Fårö Capital AB och
Emanuel Eriksson

I november beslutar Gasporox styrelse att genomföra en riktad emission
om 623 403 aktier, och 10 december håller Gasporox extra bolagsstämma
där det beslutas om ytterligare en riktad emission om 623 403 aktier.
Båda emissionerna riktas till Fårö Capital AB till 80% och Emanuel
Eriksson till 20%. Bolaget tillförs nytt eget kapital om 13 715 kSEK
före emissionskostnader där 10 972 inbetalades i december 2019 och 2
743 i januari 2020. De nyemitterade aktierna registreras 10e
respektive 16e januari 2020.

· Gasporox erhåller order om 850 kSEK

I januari erhåller Gasporox en order för sensorer och system om 850
kSEK från japansk samarbetspartner inom livsmedelsinspektion.

· Information om årsstämma och valberedningen publiceras

Årsstämma 2020 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 4 maj
2020, kl. 16.30 i bolagets lokaler på Clarion Collection Hotell
Planetstaden, Dalbyvägen 38 i Lund. Valberedningen inför årsstämman
2020 består av:

·
·
Mariann Ödegård, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS

·
Emanuel Eriksson, utsedd av Fårö Capital AB

·
Georg Gezelius, utsedd av Å&R Carton Lund AB

· Gasporox erhåller tilläggsorder om 350 kSEK

Gasporox fick i december (pressmeddelande 2019-12-04) en order på 3,7
MSEK för leverans under 2020. Denna ordern har nu kompletterats med
en tilläggsorder om drygt 350 kSEK för leverans under 2020.
Tilläggsordern avser ett utökat samarbete för en instrumentsatsning
som kunden gör.

GPX Medical

· Presenterade på Life-Science dagen

GPX Medical presenterade på Life Science-dagen 4 mars. Presentationen
finns tillgänglig på http://gpxmedical.se/

Lund den 28 april 2020

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 april 2020 kl. 08:45 CET.

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande
atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och
dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas
som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg
erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att
kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan
Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av
automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv
kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär
uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin.
Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical
AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer
information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399,
info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gasporox/r/gasporox-ab--publ--delarsrapport-j...
https://mb.cision.com/Main/14809/3098804/1237736.pdf
https://mb.cision.com/Public/14809/3098804/847e949103a37f8b.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.