Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Gasporox: Gasporox dotterbolag GPX Medical inleder process för att notera bolaget under hösten 2020

Gasporox dotterbolag GPX Medical, ägt till 53,3%, har inlett en
process för att notera bolaget. Utdelning av Gasporox ägarandel i GPX
Medical utvärderas parallellt.

GPX Medicals styrelse har beslutat att inleda en noteringsprocess för
att lista GPX Medical på Nasdaq First North Growth Market Stockholm
med mål om notering under hösten 2020.

GPX Medical, Gasporox delägda dotterbolag, har utvecklats till att gå
från en integrerad del i Gasporox till ett fristående bolag med egen
ledning och team, och är nu redo för att stå på egna ben. Förutom
organisation och bolagsbyggande har teknikutvecklingen pågått i nära
samarbete med kliniker och samarbetspartners, där flera prekliniska
studier har genomförts med goda resultat. År 2018 genomförde ägarna
Gasporox och Norsk Elektro Optikk ett aktieägartillskott i syfte att
finansiera tvåårsperioden 2019-2020 för att lägga grunden för ett
långsiktigt fristående bolag redo för egen kapitalisering.

Gasporox har tidigare kommunicerat att man ser notering som huvudspår
för GPX Medical och att bolaget utvärderar möjligheten att dela ut
aktierna till sina ägare. Gasporox styrelse ställer sig därmed
positiva till denna kapitaliseringsplan och utvärderar fortsatt
utdelningsmöjligheter enligt Lex Asea.

"Det är en styrka att grundtekniken från Gasporox framgångsrikt
vidareutvecklats i en medicinteknisk applikation i dotterbolaget och
att dess potential nu kan realiseras genom denna särnotering, säger
Gasporox VD tillika styrelseordförande i GPX Medical Märta Lewander
Xu. Genom denna notering genomförs sista delen av planen som sattes
upp för GPX Medical och Gasporox visar igen att med strategiska
beslut och fokuserade satsningar når vi våra mål enligt plan,
fortsätter Märta Lewander Xu."

"Styrelsen i Gasporox bedömer att en notering av GPX Medical ger
bolaget den bästa plattformen för att tillvarata framtida möjligheter
för tillväxt, värdeskapande och tillgång till kapitalmarknaden.
Vidare är detta ett viktigt steg för att kunna realisera bolagets
tekniska potential och för att kunna möta behovet för modern
medicinteknik på den globala marknaden för lungmonitorering. Gasporox
strategi för dotterbolaget realiseras nu genom att de inleder
processen för en notering, säger Gasporox styrelseordförande Tore
Gimse."

GPX Medicals styrelse har utsett Eminova Partners AB till finansiell
rådgivare i samband med noteringsprocessen.

Gasporox AB

+46-46 540 50 40
info@gasporox.se

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande
atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och
dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas
som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg
erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att
kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan
Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av
automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv
kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär
uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin.
Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical
AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer
information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399,
info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gasporox/r/gasporox-dotterbolag-gpx-medical-i...
https://mb.cision.com/Main/14809/3120297/1253946.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.