Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Generic Sweden AB: Årsredovisning 2019  Generic Sweden AB

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning
och koncernredovisning.

Innehåll Sida

- Förvaltningsberättelse 2

- Koncernresultaträkning 15

- Koncernbalansräkning 16

- Koncernens förändringar i eget kapital 18

- Kassaflödesanalys för koncernen 19

- Moderbolagets resultaträkning 20

- Moderbolagets balansräkning 21

- Moderbolagets förändringar i eget kapital 23

- Kassaflödesanalys för moderbolaget 24

- Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 25

- Revisionsberättelse 54

- Styrelse och koncernledning 58

- Årsstämma 60

- Adresser 60

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i TSEK. Uppgifter
inom parentes avser föregående år.

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för
offentliggörande den 24 april 2020.

Jonas Jegerborn, VD och koncernchef - jonas.jegerborn@generic.se

Generic Sweden AB är ett teknikbolag som verkar inom
meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform
för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas
interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls
genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med
högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder
återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och
säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget
grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Bolaget omsatte c:a 70
MSEK under 2019 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX
First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission
AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se.
Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.
Hänvisning görs till www.generic.se/finansiella-rapporter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/generic-sweden-ab/r/arsredovisning-2019--gene...
https://mb.cision.com/Main/660/3095439/1234880.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.