Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Generic Sweden AB: Bokslutskommuniké  2019  Generic Sweden AB

Bokslutskommuniké 2019

Generic Sweden AB (publ)

Fjärde kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättningen ökade med 12% till 18,6 MSEK (16,6 MSEK)
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,4 MSEK (2,2 MSEK)
· Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (0,13 SEK)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,4 MSEK
(4,3 MSEK)

Januari - december 2019 (jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättningen ökade med 16% till 69,3 MSEK (60,0 MSEK)
· Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades till 11,2 MSEK (7,7 MSEK)
· Resultat per aktie uppgick till 0,72 SEK (0,48 SEK)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,6 MSEK
(12,4 MSEK)

· Utdelningsförslag: 0,80 kr per aktie (varav 0,50 kr
engångsutdelning)

· Byte av redovisningsstandard från IFRS till K3 per 20190101.
Siffror i jämförelseåren är justerade

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 08.00
den 13 februari 2020.

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla
områden. Generic erbjuder en plattform för digitala
kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller
externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en
CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta
standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns
i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård
och

e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har
sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c:a 70 MSEK under 2019 och har
18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet
GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503
015 50. ca@mangold.se. Hänvisning görs till
www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om
bolaget finns på www.generic.se

Generic Sweden AB är ett teknikbolag som verkar inom
meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform
för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas
interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls
genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med
högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder
återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och
säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget
grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Bolaget omsatte c:a 70
MSEK under 2019 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX
First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är
bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se. Ytterligare
information om bolaget finns på www.generic.se. Hänvisning görs till
www.generic.se/finansiella-rapporter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/generic-sweden-ab/r/bokslutskommunike--2019--...
https://mb.cision.com/Main/660/3034138/1192949.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.