Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Generic Sweden AB: Generic Sweden AB - Kommuniké från årsstämman 13 maj 2020

Kommuniké från Generic Sweden AB:s årsstämma den 13 maj 2020.

Generic Sweden AB har per den 13 maj 2020 hållit årsstämma. I samtliga
föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens
respektive styrelsens förslag. I det följande redo-görs för de
viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll:

· resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning för 2019 fastställdes liksom styrelsens förslag
till vinstdisposition - en utdelning till aktieägarna om 0,80 kr per
aktie, totalt 9 834 KSEK och i ny räkning överfördes 9 870 KSEK,

· styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

· styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt
övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda ett arvode om 75.000
kr vardera,

· för tiden intill dess att årsstämman 2021 hållits utsågs följande
personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)

Fredrik Svedberg (omval)

Kent-Åke Jönsson (omval)

Stefan Widén (omval)

Bengt-Arne Molin (nyval)

· till bolagets revisor utsågs PricewaterhouseCoopers AB med
huvudansvarig Christian Lamrin,

· det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i
slutet av september månad 2020, sammankalla en valberedning bestående
av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i
bolaget,

· styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Hans Krantz, Styrelsens ordförande

Jonas Jegerborn, VD & Koncernchef

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för
offentliggörande kl 18.15 den 13 maj 2020.

Jonas Jegerborn, VD och koncernchef - jonas.jegerborn@generic.se

Generic Sweden AB är ett teknikbolag som verkar inom
meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform
för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas
interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls
genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med
högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder
återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och
säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget
grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Bolaget omsatte c:a 70
MSEK under 2019 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX
First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission
AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se.
Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.
Hänvisning görs till www.generic.se/finansiella-rapporter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/generic-sweden-ab/r/generic-sweden-ab---kommu...
https://mb.cision.com/Main/660/3111004/1247287.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.