Du är här

2017-05-12

Generic Sweden AB: Generics årsstämma 2017

Rapport från Generic Sweden AB:s årsstämma den 11 maj 2017.

Generic Sweden AB har per den 11 maj 2017 hållit årsstämma. I samtliga
föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens
respektive styrelsens förslag. Stämman leddes av advokat Erik
Gabrielson och i det följande redogörs för de viktigaste beslutens
huvudsakliga innehåll;

- årsredovisningen för 2016 fastställdes liksom styrelsens förslag till vinstdisposition - en utdelning till aktieägarna om 0,30 kr per aktie, totalt 3 688 KSEK och i ny räkning överfördes 20 885 KSEK,

- styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016,

- styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda ett arvode om 75.000 kr vardera,

- för tiden intill dess att årsstämman 2018 hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)

Fredrik Svedberg (omval)

Kent-Åke Jönsson (omval)

Erik Gabrielson (omval)

Stefan Widén (omval)

- till bolagets revisor utsågs PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Magnus Brändström,

- det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2017, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget,

- styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

- Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm

I sitt anförande berättade bolagets VD Fredrik Svedberg om
utvecklingen i bolaget och kommenterade bolagets delårsrapport för
första kvartalet 2017.

Hans Krantz, Styrelsens ordförande

Fredrik Svedberg, VD & Koncernchef

Tel: 08-601 38 00 E-post: fredrik.svedberg@generic.se

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med
fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på
extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller
tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till
försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en
specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder
meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena
Minicall och Messit. Gruppen omsatte 103 Mkr under 2016 och har 60
anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med
kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.
Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/generic-sweden-ab/r/generics-arsstamma-2017,c2...
http://mb.cision.com/Main/660/2263856/673221.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.