Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-11

Genombrott runt hörnet

Detta är en betald analys på uppdrag av Impact Coatings utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Impact Coatings tillväxtmöjligheter lockar när risken går ned med den nya finansieringen som pågår. Vi inleder bevakning med en köprekommendation och riktkurs på 19,3 kronor per aktie.

Teknologisk innovation har varit Impact Coatings ledord under de år som verksamhet bedrivits. Bolaget levererar en världsledande teknologi för PVD–beläggning (Physical Vapor Deposition) av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer.  PVD är en metod som i vacuum framställer tunna skikt av metaller och keramer. Dessa skikt blir ytbeläggningar som ökar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings teknologi har haft ett antal kommersiella applikationer under flertalet år. Bolaget identifierade tidigt marknaden för bränsleceller som extra intressant. De av bolaget under flera år egenutvecklade beläggningarna fungerar bra för ökad effektivitet och livslängd för bränslecellsstackar.  Den totala effektiveten, det vill säga både den tekniska och ekonomiska effektiviteten förbättras kraftigt i en bränslecell med bolagets patenterade lösning.

Impact Coatings har under 2016 – 2017 erhållit ett flertal order på sina beläggningssystem för bränsleceller från kinesiska företag. Det finns ett tydligt och stort intresse från företag på den kinesiska marknaden där potential för bränslecellsmarknaden just nu är som störst.

De statliga direktiven som lades fram i den senaste femårsplanen är en viktig faktor som påverkar tillväxten för alla typer av rena fordon och därmed indirekt bränslecellsmarknaden i Kina. För Impact Coatings är utvecklingen i detta land av största vikt. En stor del av det framtida värdet i Impact Coatings är hänförligt till den nu stora fokuserade satsningen på beläggningar för bränsleceller.

Den pågående finansieringen genom en kombinerad garanterad företrädesemission och riktad nyemission är ytterst viktig för att Impact Coatings ska kunna dra nytta av sitt teknologiska försprång. Vi räknar med att bolaget i stort sett kommer att leverera enligt sin kommunicerade orderstock. Och har en intressant tillväxtpotential framledes. Det är tydligt att det finns risker för förseningar då kunderna i vissa fall själva håller på att bygga upp sin kapacitet.  

Baserat på vår kassaflödesvärdering och relativvärdering ser vi en uppsida i aktien på lång sikt. Vi initierar bevakning med en köprekommendation och riktkurs på 19,3 kronor.

Författare Mats Hyttinge