Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-10

Genovis AB: Genovis tecknar licens- och leveransavtal med ny bioprocesskund

Genovis har tecknat ett flerårigt licens- och leveransavtal med ett USA-baserat biotechbolag för leverans av enzym som ska användas för processutveckling och tillverkning av ett biologiskt läkemedel. Avtalet är tecknat med en ny kund och är Genovis andra partner inom applikationsområdet bioprocess.

Den nya kunden kommer inledningsvis använda Genovis enzym i preklinisk utveckling och uppskalning av tillverkningsprocessen för att stödja den regulatoriska ansökan inför de fortsatta kliniska utvecklingsfaserna. Den initiala prekliniska delen av projektet uppskattas pågå under cirka 12 månader och generera cirka 4 MSEK i intäkter. Avtalslängden återspeglar projektets omfattning från preklinisk processutveckling, klinisk utveckling till kommersiell produktion. Det slutliga målet är etablering av en plattform för utveckling av nya biologiska läkemedel för patienter som idag saknar behandlingsalternativ.   

- Vi är stolta över att ytterligare en kund avser använda våra SmartEnzymes inom bioprocess för tillverkning av en ny typ av biologiskt läkemedel. Det fleråriga avtalet visar på förtroendet för Genovis som högkvalitativ leverantör av unika enzymer inom bioprocessapplikationer. Avtalet bekräftar vår strategi att erbjuda nya verktyg och teknologier för våra kunder inom biopharmaindustrin för att möta nya behov inom forskning, utveckling och tillverkning av framtidens läkemedel, säger Fredrik Olsson, VD för Genovis. 

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: +46 (0)70-276 46 56 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

Författare Cision