Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Genovis AB: Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 5 maj 2020

Vid årsstämman fattades följande beslut:

· Balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen fastställdes.

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

· Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av fyra
ordinarie ledamöter utan suppleanter.

· Omval av de ordinarie ledamöterna Kenth Petersson, Mikael Lönn och
Lotta Ljungqvist.

Nyval av Torben Jørgensen.

Till styrelsens ordförande valdes Torben Jørgensen.

· Styrelsearvode ska utgå med 150.000 kronor till styrelsens
ledamöter och 300.000 kronor till styrelsens ordförande.

· Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

· En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den
30 september 2020.

· Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
beslutades enligt styrelsens förslag.

· Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande med eller utan
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet kan
aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1.635.000 kronor genom
utgivande av sammanlagt högst 6.500.000 nya aktier.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande
direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post:
fredrik.olsson@genovis.com

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och
erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.
Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela
världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling
och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget
Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den
nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i
resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North
Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget,
certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/genovis-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-i-geno...
https://mb.cision.com/Main/1712/3104558/1242264.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.