Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-15

GET Group AB: Finansiell kalender 2022

Finansiell kalender för GET Group AB

Finansiell kalender 2022:

Q3 2021 - 30/11/2021

Q4 2021 - 28/02/2022

Årsredovisning - 10/05/2022

Q1 2022 - 31/05/2022

Bolagsstämma - 31/05/2022

Q2 2022 - 31/08/2022

Q3 2022 - 30/11/2022

Q4 2022 - 28/02/2023

Informationen är sådan som Get Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2021, kl. 22.30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Beitnes, VD

Telefon: +46 8 1220 4146

Mejl: lars.beitnes@getgroup.se

Investor Relations: ir@getgroup.se

Författare Cision