Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-01

Getinge slutför förvärvet av FLUOPTICS SAS

Getinge har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av 100 % av aktierna i FLUOPTICS SAS.

Getinge meddelade den 27 april, 2022, ett avtal om att förvärva FLUOPTICS SAS, ett franskt bolag som är ledande inom fluorescensavbildning som ett hjälpmedel vid kirurgi.

Samtliga villkor för transaktionen och förvärvet har nu uppfyllts. Transaktionen färdigställdes idag med effekt från 1 juli, 2022. Getinge har betalt cirka 23 miljoner EUR kontant vid affärens slutförande för 100 % av aktierna på kassa och skuldfri basis, som är föremål för ytterligare efterföljande justeringar. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling komma att betalas ut om överenskomna milstolpar uppnås. Förvärvet finansierades genom tillgängliga kontanter. Getinge förväntar sig inga materiella integrationskostnader.

Förvärvet kommer att utöka Getinges kunderbjudande inom kliniskt beslutsstöd genom att tillhandahålla säker och förbättrad operationseffektivitet. Den adresserbara globala marknaden uppskattas till mer än 2,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 8 % under den prognostiserade perioden (2020-2025). Fler än 380 institutioner i USA, Europa och Asien använder för närvarande FLUOPTICS-tekniken i sina dagliga kliniska rutiner med över 40 000 utförda ingrepp.

För mer information om FLUOPTICS SAS: https://fluoptics.com/en/.

För att läsa tidigare pressmeddelande från 27 april 2022, se länk (https://mb.cision.com/Main/942/3554763/1570205.pdf) eller besök www.getinge.com/se.

Mediakontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Kort om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Författare Cision