Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-20

Getinges delårsrapport januari - mars 2021: Redo att hjälpa sjukhusen att hantera den rekordlånga operationskön

"Fler och fler av våra kunder närmar sig en situation där hanteringen av den rekordlånga operationskön är en lika stor utmaning som COVID-19", säger Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge. "Getinges produkter, digitala lösningar, service och expertis kan hjälpa sjukhusen att korta köerna och ge patienter den vård de behöver".

Det första kvartalet präglades av stora leveranser av produkter för Sterile Transfer och ECMO-terapi. Getinge levererade även ett stort antal avancerade IVA-ventilatorer i kvartalet, men räknar med att försäljningen av ventilatorer återgår till mer normala nivåer under 2021.

Getinges omsättning ökade med 12,6 procent organiskt jämfört med det första kvartalet 2020. Orderingången minskade organiskt med 22,8 procent jämfört med 2020, då Getinge hade en exceptionell COVID-19-relaterad orderingång. I kvartalet ökade efterfrågan successivt på företagets världsledande produkter för hjärt-kärloperationer samt på kapitalvaror.

"Våra marginaler påverkades positivt av ökade volymer, fördelaktig mixeffekt och lägre omkostnader i kvartalet", fortsätter Mattis Perjos. "Valuta hade en påtagligt negativ effekt på omsättning och resultat. Kassaflödet och kassan stärktes ytterligare och vår nettoskuld är fortsatt låg".

Getinge kommer att bjuda in till en virtuell kapitalmarknadsdag den 22 november i år. Vad gäller utsikterna för helåret väljer Getinge att ligga kvar med oförändrad prognos, givet de risker som kvarstår avseende COVID-19.

Januari - Mars 2021 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade organiskt med 12,6 % och orderingången minskade med 22,8 % organiskt, som en följd av minskad efterfrågan av produkter för behandling av patienter diagnosticerade med COVID-19. 
  • Justerat bruttoresultat uppgick till 3 285 Mkr (3 218) och marginalen uppgick till 53.3 % (53,3).
  • Justerad EBITA uppgick till 1 079 Mkr (661) och marginalen uppgick till 17,5 % (11,0).
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 2,68 kr (1,41).
  • Fritt kassaflöde uppgick till 2 026 Mkr (988).

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör, hålls den 20 april kl. 10.00 - 11.00 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta:

SE: +46850558350      
UK: +443333009035    
US: +18335268398

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q1-2021

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.getinge.com/sv/om-oss/investerare/rapporter-presentationer 

Agenda
09:45    Ring in till konferensen
10:00    Presentation
10:30    Q&A
11:00    Avslutning

Inspelning tillgänglig i 3 år
En inspelning finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q1-2021

Mediakontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021, kl.08:00 CEST.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Författare Cision