Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-22

Gjensidige Forsikring ASA: Solid fjerde kvartal og årsresultat

God kundebevaring, effektive pristiltak, god kostnadskontroll og gunstig skadeutvikling resulterte i det beste forsikringsresultatet noensinne for et fjerde kvartal (avviklingsgevinster ikke medregnet) og det beste årsresultatet (gevinst fra salget av Gjensidige Bank ikke medregnet) i konsernets historie. Gjensidige har en svært solid kapitalposisjon og fortsatt gode utsikter. Styret foreslår et utbytte på 7,40 kroner per aksje basert på resultatet i 2020, og vedtar et utbytte på 2,40 per aksje som representerer utdeling av overskuddskapital.

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 2 313,6 millioner kroner (1 728,6) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 1 161,8 millioner kroner (919,6), tilsvarende en combined ratio på 83,1 (85,4). Finansavkastningen var 2,0 prosent (1,4), tilsvarende 1 151,9 millioner kroner (832,5). Resultat etter skatt ble 1 930,4 millioner kroner (1 473,4). Resultat per aksje ble 3,86 kroner (2,95).

- Vi kan se tilbake på nok et kvartal med veldig solid drift i Norge. Jeg er spesielt fornøyd med vår sterke kundebevaring og volumvekst, tross pandemi og tøff konkurranse. Danmark har også prestert sterkt, mens Sverige og Baltikum har et stort potensial for fremgang, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. Effektiv drift og dedikerte ansatte legger et godt grunnlag for fortsatt sterke resultater fremover, sier Baastad.

Forsikringsresultatet var drevet av 8,9 prosent vekst i premieinntekter og forbedret underliggende frekvensskadeprosent. Premie-inntektene økte med 6,3 prosent i lokal valuta. Bedringen i den underliggende frekvensskadeprosenten skyldes hovedsakelig effektive og differensierte pristiltak. Covid-19-pandemien har hatt en positiv innvirkning på konsernets erstatningskostnader, som anslås til om lag 129 millioner kroner, tilsvarende 1,9 prosentpoeng på skadeprosenten. Dette var hovedsakelig knyttet til reise og motorvogn, som delvis har blitt utlignet av personproduktene.

Jordskredet i Gjerdrum i desember ble definert som en naturskadehendelse og belastet erstatningene med 180,4 millioner kroner for egen regning, hvorav 150,4 millioner kroner ble allokert til konsernsenteret og resten til segmentene Privat og Næringsliv. Gjeninnsettelsespremien relatert til reassuranseprogrammet beløp seg til 24,7 millioner kroner og ble belastet konsernsenteret. Effekten på konsernets combined ratio var på 2,9 prosentpoeng.

Pensjonsvirksomheten oppnådde et svakere resultat i hovedsak grunnet lavere forsikringsinntekter.

Samtlige aktivaklasser i investeringsporteføljen bidro positivt i fjerde kvartal.

Styret har foreslått et utbytte basert på overskuddet for 2020 på 3 700 millioner kroner, tilsvarende 7,40 kroner per aksje. Dette tilsvarer en utdelingsgrad på 75 prosent av konsernets resultat etter skatt. I tillegg har styret vedtatt utdeling av overskuddskapital på 1 200 millioner kroner. Dette tilsvarer 2,40 kroner per aksje. Vedtaket om denne utdelingen er i tråd med fullmakt styret fikk av generalforsamlingen i 2020. Utbetalingen vil bli utført 4. februar 2021.

For året som helhet fikk konsernet et resultat før skatt på 6 341,7 millioner kroner (7 753,8). Årsresultatet for 2019 inkluderte en gevinst på 1,6 milliarder kroner fra salget av Gjensidige Bank. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 5 075,6 millioner kroner (4 036,4), tilsvarende en combined ratio på 81,3 (83,6).

Covid-19-pandemien hadde en positiv innvirkning på konsernets erstatningskostnader, som anslås til om lag 296 millioner kroner, tilsvarende 1,1 prosentpoeng på skadeprosenten. Erstatningskravene knyttet til avbestillinger og hjemtransport økte betydelig og ble hovedsakelig allokert til konsernsenteret. Den negative effekten ble motvirket av redusert reisevirksomhet og mindre kjøring. Reiseforsikring la dessuten en demper på premieveksten i både Danmark og Baltikum.

Jordskredet i Gjerdrum fikk en nettoeffekt på konsernets combined ratio på 0,7 prosentpoeng.

Resultat etter skatt fra løpende drift og avviklet virksomhet ble 4 953,9 millioner kroner (6 593,8), som tilsvarer 9,91 kroner (13,19) per aksje.

Finansavkastningen var 2,2 prosent (4,1), tilsvarende 1 341,7 millioner kroner (2 306,4). Nedgangen skyldes i hovedsak Covid-19-pandemien som medførte en vesentlig nedgang i finansmarkedene mot slutten av første kvartal, noe som ga en bred nedgang i de fleste aktivaklassene. Innhentingen i markedet resten av året var drevet av betydelige intervensjoner fra sentralbankene og finanspolitiske tiltak. Dette resulterte i en positiv avkastning for året som helhet.

Hovedpunkter fjerde kvartal 2020 (fjerde kvartal 2019)

 • Resultat før skatt: 2 313,6 millioner kroner (1 728,6)
 • Resultat per aksje: 3,86 kroner (2,95)
 • Premieinntekter: 6 875,7 millioner kroner (6 313,8)
 • Forsikringsresultat: 1 161,8 millioner kroner (919,6)
 • Combined ratio: 83,1 (85,4)
 • Kostnadsandel: 14,7 (15,2)
 • Finansresultat: 1 151,9 millioner kroner (832,5)

Foreslått og vedtatt utbytte

Foreslått utbytte basert på resultatet i 2020: 3 700 millioner kroner (3 625), tilsvarende 7,40 kroner (7,25) per aksje

Vedtatt utbytte som representerer overskuddskapital: 1 200 millioner kroner, tilsvarende 2,40 per aksje

Hovedpunkter 2020 (2019)

 • Resultat før skatt: 6 341,7 millioner kroner (7 753,8)
 • Resultat per aksje: 9,91 kroner (13,19)
 • Premieinntekter: 27 160,5 millioner kroner (24 650,4)
 • Forsikringsresultat: 5 075,6 millioner kroner (4 036,4)
 • Combined ratio: 81,3 (83,6)
 • Kostnadsandel: 14,5 (14,7)
 • Finansresultat: 1 341,7 millioner kroner (2 306,4)

Denne meldingen inneholder alternative resultatmål (APM-er). APM-er er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i et dokument som heter Gjensidige konsern alternative resultatmål Q4 2020.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382

IR-direktør Mitra Hagen Negård Tlf:  47 957 93 631

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.