Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Global Gaming 555 AB: Global Gaming 555 AB - Kvartalsrapport - januari - mars 2020

Kvartal 1, januari - mars 2020

· Intäkterna uppgick till 57,8 (162,1) mkr.
· Rörelseresultatet blev -0,4 (-43,3) mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till -0,4 (-41,5) mkr, motsvarande
0,00 (-1,02) kr per aktie.

· Operationellt kassaflöde uppgick till -14,1 (-41,1) mkr.
Väsentliga händelser under kvartalet

· Kammarrätten meddelade prövningstillstånd för överklagat
licensbeslut.

· Avslag från Spelinspektionen avseende tillägg av ninjacasino.se på
Viral Interactive Limiteds licens.

· Viral Interactive säger upp samtliga B2B-avtal på reglerade
marknader. Marknadsföringsavtalet med Global Gaming avseende Nano
Casino i Sverige avslutas.

Händelser efter periodens slut

· Styrelsen har beslutat om förslag till Årsstämman om utdelning,
0,40 kr per aktie.

VD ord

"Vi är förberedda på tillväxt och för att åter leverera svarta
siffror"

Global Gaming uppvisar styrka och levererar ett första kvartal i linje
med våra förväntningar. Även om vi har god hjälp av en stark euro så
är vi redan nu nära att uppnå vårt första delmål för året; att vara
break-even under första halvåret. Vi menar allvar med vår målsättning
att vara lönsamt och vinstgivande på helåret. Vårt beslut att ge en
aktieutdelning till våra ägare som motsvarar en direktavkastning om
drygt sju procent ämnar understryka just det; vi är förberedda på
tillväxt och för att åter leverera svarta siffror.

Vår avsikt att öka vår närvaro på nya marknader och nya varumärken
kvarstår. Vi har under kvartalet provlanserat vårt nya varumärke
Boostcasino på våra befintliga marknader och kommer nu att öka
takten. När året är slut ska Ninjacasino och Boostcasino finnas på
ytterligare minst tre nya geografiska marknader.

Vi ägnar nu också mycket kraft åt att optimera vår verksamhet för att
möta de utmaningar COVID-19 och dess efterdyningar kommer att ha för
oss och för branschen som helhet. Den för oss största kortsiktiga
affärsmässiga påverkan är att vi tvingats skjuta vår lansering av
sportspel något på framtiden. Vi förväntar oss att lansera under
senhösten istället för nu till sommaren. I det något längre
perspektivet är kontinuiteten i verksamheten, säkerställandet av
regelefterlevnad, den tekniska leveransen och kostnadernas relativa
storlek i förhållandet till intäkterna viktigare för att lyckas.

Vi intensifierar och stärker därför omgående vårt arbete med samtliga
dessa delar genom att i dagarna sjösätta förändringar i vår
organisation. Vi genomför med omedelbar verkan ett VD-byte i våra
maltesiska dotterbolag och gör samtidigt andra förändringar som
syftar till att sänka och ännu striktare kontrollera våra fasta
kostnader likväl som att säkerställa en långsiktigt effektivare
leverans från både vår interna organisation som från våra
samarbetspartner. Även om dessa åtgärder kommer att medföra vissa
omstrukturerings-kostnader under det kommande kvartalet så är vi
övertygade om att vi under året kommer att få se flera positiva
effekter av dem.

Som en del i den svenska debatten om online-spelande och den s.k.
kanaliseringen har det under senaste veckan förekommit spekulationer
kring om svenska spelare kan spela på Ninjacasino även fast vår
licens för närvarande är föremål för rättslig prövning. Jag vill med
eftertryck understryka att så inte är fallet. Vi accepterar inte
svenska kunder och har inte gjort det sedan Spelinspektionen
meddelade sitt beslut för nu snart ett år sedan. Återkallandet av
licensen är föremål för prövning i domstol och tids nog får vi ett
avgörande. Vi kommer inte vara verksamma i Sverige förrän domstolarna
ger oss vår licens tillbaka.

Global Gaming fortsätter att visa att vi menar allvar med att resa oss
från förra årets negativa utveckling. Vi stärker hela tiden våra
förutsättningar och det är min absoluta övertygelse att vi nu är
rustade för tillväxt framöver och att vi har en mycket intressant
period framför oss när marknaden så småningom börjar normaliseras.

Tack för förtroendet.

Tobias Fagerlund

För ytterligare information, kontakta

Tobias Fagerlund, VD

+46 (0)704 15 05 85,

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO

+46 (0)8 551 154 31,

niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 08:00.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar
innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika
kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay
tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och
sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av
registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North
Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB,
med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

Rapporten finns att ladda ned på https://globalgaming.com/report/.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/global-gaming-555-ab/r/global-gaming-555-ab--...
https://mb.cision.com/Main/16275/3103788/1241823.pdf

Författare Cision News