Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-23

God avkastning på förvärv

ZetaDisplay avser förvärva Norges största helhetsleverantör inom digital skyltning. Vi bedömer köpet som värdeskapande. Som en del av finansieringen erbjuds preferensaktier med 9 % i årlig avkastning.

ZetaDisplay  är en helhetsleverantör inom digital signage, på svenska digital skyltning. Erbjudandet består av allt från rådgivningstjänster till innehållsproduktion, service och support. Bolagets tillväxt under 2015 var 77 procent och den starka tillväxten kan främst hänföras till förvärvet av finländska Marketmedia. Förvärv är en del av bolaget tillväxtstrategi med målet att etablera en stabil kundbas med återkommande intäkter från licenser och service med höga marginaler.

ZetaDisplays nästa förvärv avser norska ProntoTV som under 2015 omsatte runt 50 miljoner svenska kronor till en EBITDA-marginal om cirka 22,5 procent. Prislappen ligger på 75 miljoner norska kronor plus en earn out-komponent om maximalt 25 miljoner som betalas under 2018 från EBT-resultatet för åren 2016 och 2017. Earn-out komponenten är villkorad av finansiella mål vilket ger trygghet i affären. Den kontanta delen finansieras genom lån och emission av preferensaktier. Dessutom kan 8 miljoner av köpeskillingen betalas med stamaktier.

Finansiering är till största delen säkrad och ZetaDisplay erbjuder nu möjligheten att teckna preferensaktier till 100 kronor med en kvartalsvis utdelning om 2,25 kronor, en årlig avkastning om 9 procent. Utöver tillkommer en option att teckna stamaktier till 12 kronor under 2018 eller 2019. Samtidigt bedömer vi förvärvet som värdeskapande då resultatbidraget överskrider finansieringskostnaderna. Förvärvet ger även tillgång till en etablerad kundbas i Norge samt ett starkare erbjudande med breddad funktionalitet. Kostnadssynergier om cirka 2 miljoner kronor förväntas kunna realiseras under 2017. Förvärvet ökar den finansiella risken men med våra prognoser klarar bolaget av sina finansiella åtaganden.

Ladda ned fullständig analys:

Ladda ner pdf

Källa: Jarl Securities

Författare Markus Augustsson