Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-19

GPX Medical AB: Styrelsen stärks i GPX Medical inför bolagets kommersialiseringsfas

GPX Medical AB (publ) ("Bolaget") har vid ordinarie bolagstämma 19 maj 2022 valt in nya ledamöter i styrelsen, Anders Weilandt, Tommy Hedberg och Mattias Lundin, samtliga med stor erfarenhet av bolagsbyggande och internationell försäljning inom medicinteknik. Med denna förstärkning går bolaget in i en ny fas med fokus på kommersialisering. Förstärkningen innebär även förstärkt kompetens inom regulatoriska processer och kliniska studier, vilka behövs under arbetet med ansökan om CE-märkning och marknadsgodkännande i USA. Märta Lewander Xu är omvald som styrelsens ordförande och Urban Ottosson är omvald som styrelseledamot.

"Nu när bolaget går in i fasen att söka marknadsgodkännande och förbereda för kommersialisering i både Europa och USA är det av strategisk betydelse att vi lyckats knyta kommersiellt erfarna styrelseledamöter till bolaget. Styrelsens breda kompetens och erfarenhet av uppskalning av medicintekniska bolag kommer att vara av stort värde i styrelsearbetet för GPX Medical framåt när vi nu fortsätter att arbeta mot en kommersiell lansering av produkten NEOLA[®] för kontinuerlig lungövervakning." säger Märta Lewander Xu, styrelseordförande i GPX Medical.

Anders Weilandt, född 1961, är utbildad medicinteknisk elektronikingenjör och har en executive MBA från Copenhagen Business School. Anders är vd för Chordate Medical AB (publ) samt har idag ett flertal styrelseuppdrag i olika företag. Han har tidigare varit vd för Ascendia MedTech AB, vd för Diabetes Tools Sweden AB samt styrelseledamot och koncernchef för Stille AB (publ). Anders har en lång erfarenhet av regulatoriska processer, CE-märkning och internationell expansion av nya medicintekniska produkter.

Tommy Hedberg, född 1955, har en kemiteknisk ingenjörsutbildning följt av en postgymnasial ekonomiutbildning. Tommy har även en medicinsk LIF grundutbildning från sin tid hos Janssen Pharma. Under åren 1998 - 2014 var Tommy verkställande direktör och 2014-2016 styrelseledamot på Atos Medical. Han var även ansvarig för marknadsföring och försäljning på Atos Medical 1990 - 1998. Innan Tommy började arbeta inom Atos Medical har han som ansvarig för den medicintekniska divisionen på Medscand arbetat med internationell marknadsföring och försäljning. Innan dess arbetade Tommy i 9 år med försäljning och marknadsföring hos Janssen Pharma.

Mattias Lundin, född 1968, är utbildad marknadsekonom vid IHM Business School i Stockholm samt flertalet internationella strategi- och ledarskapsutbildningar inom Sara Lee Corporation, Getinge koncernen och IMD Lausanne. Han arbetar nu som vd på Lumito AB (publ) och har tidigare bland annat varit Vice President Global Sales på CellaVision AB (publ) samt haft en rad seniora positioner inom Arjokoncernen (tidigare Getinge), senast som Vice President Commercial for International Mature Markets. Mattias har en gedigen internationell erfarenhet inom sälj och marknadsföring och är en lagspelare med en stark meritlista när det gäller att bygga framgångsrika team för global expansion av ny teknologi.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

_______________________________________________________________________________
GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se

Författare Cision