Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-26

Gränges AB: Gränges drar tillbaka utdelningsförslaget, senarelägger årsstämman och vidtar åtgärder för att minska p...

Utbrottet av coronaviruset, Covid-19, och de extraordinära åtgärder
och rekommendationer som myndigheter och regeringar har vidtagit för
att minska smittspridningen, har väsentligt påverkat
marknadsförhållanden och verksamhetsförutsättningar på de marknader
där Gränges verkar.

Gränges drar tillbaka utdelningsförslaget

Gränges styrelse har därför beslutat att dra tillbaka tidigare
kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 3,40 SEK
per aktie. Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av rådande
omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess
effekter på omvärld och marknader, samt risken för utbrottets
potentiella finansiella påverkan på Gränges verksamhet och resultat.
Att dra tillbaka utdelningsförslaget ger också styrelsen möjlighet
att utvärdera och potentiellt minska storleken på den tidigare
aviserade nyemissionen vars syfte är att finansiera förvärvet av
Aluminium Konin och framtida tillväxtinvesteringar.

"Mot bakgrund av det rådande globala klimatet anser styrelsen att
detta är en sund åtgärd att vidta vid denna tidpunkt för att
säkerställa att bolaget förblir väl positionerat inför framtiden,"
säger Anders G. Carlberg, styrelseordförande i Gränges AB.

Gränges senarelägger årsstämman 2020

Med tanke på våra aktieägares och medarbetares hälsa och säkerhet samt
att Gränges vill bidra till att minska oro och smittspridning har
styrelsen också beslutat att inte hålla årsstämma den 7 maj 2020 som
tidigare kommunicerats. Årsstämman kommer att hållas ett senare
datum, dock senast den 30 juni 2020 i enlighet med gällande
lagstiftning. Gränges kommer att publicera en kallelse till
årsstämman senast fyra veckor före och tidigast sex veckor före
stämman.

Åtgärder för att minska påverkan på Gränges av utbrottet av Covid-19

Efterfrågan på Gränges slutkundsmarknader påverkas negativt av
utbrottet av Covid-19. Gränges anpassar verksamheten till den
nuvarande marknadssituationen. Med högsta prioritet att säkerställa
medarbetares, kunders och övriga intressenters hälsa och säkerhet
pågår ett arbete inom Gränges för att hantera, minimera och
kvantifiera effekterna av coronavirusets utbrott. Planer och
aktiviteter utvärderas utifrån kostnad och risk för att minimera
potentiell negativ påverkan på Gränges verksamhet och resultat.
Gränges åtgärder innefattar reducering av kostnader, konsulter,
temporära anställningar, samt ökad flexibilitet avseende bemanning
och potentiella tillfälliga stängningar av produktionen.

Korttidspermitteringar och reducerad arbetstid implementeras i Gränges
verksamheter, i enlighet med lokala regelverk. I Sverige införs
reducerad arbetstid för alla tillsvidareanställda medarbetare från
och med måndag den 30 mars och tills vidare. Alla temporära
anställningar avslutas och de flesta kontrakterade konsulter
avvecklas.

Gränges likvida medel och tillgängliga beviljade kreditfaciliteter är
väl över koncernens kapitalbehov för verksamhetsåret. För Gränges
fullständiga finansiella rapporter hänvisas till Gränges
årsredovisning 2019.

Med anledning av den snabba spridningen av Covid-19, det rådande
globala klimatet och den höga osäkerheten är det för närvarande för
tidigt att kvantifiera den potentiella påverkan på Gränges verksamhet
och resultat för 2020.

Gränges publicerar delårsrapporten för det första kvartalet 2020 den
30 april 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Menckel, VD
johan.menckel@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Oskar Hellström, CFO och vice VD
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Denna information är sådan som Gränges AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande torsdagen den 26 mars 2020 kl. 19.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter
för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material
för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en
marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar
och marknadsför avancerade material som förbättrar dels
effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos
slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och
Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en
total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har 1 800 medarbetare
och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/granges-ab/r/granges-drar-tillbaka-utdelnings...
https://mb.cision.com/Main/10545/3069866/1218894.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.