Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-01

Gränges ansluter sig till Polestar 0 som siktar på klimatneutral bil 2030

Polestar 0 är ett projekt med ambitionen att utveckla en verkligt klimatneutral bil till år 2030. Som partner kommer Gränges att använda sin ledande expertis inom valsad aluminium för att bidra till forskning och utveckling av cirkulära och klimatsmarta aluminiummaterial och processer.

"Vi strävar efter att samarbeta med företag som delar våra hållbarhetsambitioner och netto-noll-mål. För att nå dit måste vi accelerera i alla delar av värdekedjan, från materialförsörjning, återvinning, produktutveckling och produktionsprocesser och hela vägen ut till användandet av slutprodukten. Partnerskapet kring Polestar 0 är ett ypperligt exempel på hur vi använder vår expertis inom hållbara material och processer för att hjälpa våra kunder och partners i deras arbete mot minskat klimatavtryck”, säger Jörgen Rosengren, VD för Gränges.

Hållbarhet är centralt i Gränges strategi och företaget har visat goda resultat i arbetet mot sina ambitiösa mål för cirkularitet och klimatneutralitet år 2040. Gränges driver kontinuerligt utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara lösningar i nära samarbete med kunder och partners.

Polestar 0-projektet lanserades 2021 med övertygelsen att bilindustrin behöver en fullständig återställning. Medan skiftet till elbilar eliminerar avgasutsläppen, ser Polestar behovet av att snarast ta itu med utsläpp som härrör från produktionen. Det ambitiösa målet med Polestar 0-projektet är att eliminera alla källor med CO2e i hela leverantörskedjan, från utvinning av råmaterial till material- och fordonstillverkning, leverans och återvinning, utan att förlita sig på vilseledande kompensationssystem.

Hans Pehrson, chef för Projekt Polestar 0, kommenterar: ”Vi är väldigt glada att välkomna Gränges som en ny partner i Polestar 0-projektet. Deras unika expertis inom valsad aluminiumteknik kommer att vara en värdefull tillgång för vårt team. Det finns ett stort behov av denna teknik inom flera olika områden i moderna elfordon och vi ser fram emot att arbeta nära Gränges i strävan mot vårt mål att skapa en verkligt klimatneutral bil till 2030.”

Läs mer om Polestar 0-projektet.
Läs mer om hållbar innovation och försäljning på Gränges.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sara Lander Hyléen, VP Communication & Investor Relations
sara.hyleen@granges.com, tel. +46 709 16 16 41

Om Gränges
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning i tre regioner: Asien, Europa och Amerika. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 580 kton. Gränges har 2 700 medarbetare och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.

Bifogade filer
Gränges ansluter sig till Polestar 0 som siktar på klimatneutral bil 2030

Författare MFN