Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-25

Greater Than - Halvårsrapport Q2, 2022

Koncernen april - juni 2022 (TSEK)

  • Totala intäkter exkl. aktiverat arbete 4 566 (4 011) +14%

  • Nettoomsättning* 2 540 (1 032) +146%

  • Rörelseresultat -17 177 (-7 233)

  • Periodens resultat före skatt -16 404 (-7 318)

  • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,34** (-0,58)

Koncernen januari - juni 2022 (TSEK)

  • Totala intäkter exkl. aktiverat arbete 9 761 (7 981) +22%

  • Nettoomsättning* 4 809 (2 046) +135%

  • Rörelseresultat -29 376 (-10 925)

  • Periodens resultat före skatt -28 719 (-10 923)

  • Resultat per aktie före och efter utspädning -2,33** (-0,87)

* Intäkter från Enerfy Global, EIC, Customer R&D har klassats om till övriga rörelseintäkter

** Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet aktier för perioden januari-juni

12 624 171st aktier

VD HAR ORDET

Stark användartillväxt på våra kärnmarknader

Under det andra kvartalet ökade vi antal betalande användare med över 300%. Den positiva användartillväxten beror på en ökad efterfrågan av tjänster från bolag som vill komma in på försäkringsmarknaden.  Med det i ryggen och fortsatt leverans på vår säljstrategi genererar vi nu ett starkt tillflöde av nya användare och viktiga partnerskap på våra kärnmarknader.

Under våren har vi inlett samarbete med Sompo Japan Insurance, vilket genast stärker vår position på den japanska marknaden. Sompo Japan Insurance, Japans näst största försäkringsbolag med ett otroligt starkt varumärke, har en mycket stark kundportfölj med stort strategiskt värde för oss. Genom samarbetet påbörjar Sompo sin digitaliseringsresa. Målet är att snabbt ligga i framkant med kundcentrerade produkter som stödjer en hållbar och klimatsäkrad framtid. Ett behov som lejonparten av alla försäkringsbolag, fordonsflottor och mobilitetslösningar har och som Sompo nu går i bräschen för.

En av anledningarna till att marknaden snabbt mognat för AI baserad analys och digitala tjänster är det akuta behovet av att adressera hållbarhetsfrågor och lönsamhetsutmaningar. Helt nyligen lanserade vi också en anpassad funktion för att hjälpa dem vill och behöver mäta och rapportera sitt transportkoldioxid-utsläpp i kilogram. En funktion som efterfrågats stort då allt fler nationer diskuterar nya lagstadgade krav för rapportering av utsläppspåverkan för företag.

Som ett led i detta lanserade vi under våren vår unika self-onboarding lösning. Med den kan företag och organisationer på egen hand bygga egna white-labellösningar som direkt kan distribueras till slutkund utan någon vidare interaktion med oss. Det är med stor stolthet som jag ser hur den otroliga förmågan i vår AI, och passionen hos vårt dedikerade team, skapar värde där det behövs som mest och kommer till mest nytta. När vi i somras blev listade som ett AIFinTech100 bolag, av Fintech Global som ett av världens 100 viktigaste bolag inom fintech sektorn, ser jag det som en välförtjänt klapp på axeln för oss alla och ett kvitto på att vi fortsätter leverera på vår strategi med råge.

Liselott Johansson

VD, Greater Than

Denna information är sådan som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-25 09:42 CET.

Frågor besvaras av:

Liselott Johansson, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 542 058
E-mail:liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Författare Cision