Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Green Landscaping: Rättelse av pressmeddelande avseende delårsrapport januari-mars 2019

Rättelse: Rättelsen avser den bifogade rapportfilen, som saknade
sidorna 7-9. Det tidigare pressmeddelandet har därefter ändrats.

"Stabilt kvartal och positiva synergier från förvärvet av Svensk
Markservice"

Januari-mars 2019

· Omsättningen i kvartalet uppgick till 461,2 (220,1) mkr, en ökning
med 109,5 procent.

· Organisk tillväxt uppgick till 12,7 procent. Rensat för
säsongsvariation är tillväxten 5,7 procent.

· Justerad EBITA uppgick till 1,3 (-3,8) mkr.
· Justerad EBITA-marginal uppgick till 0,3 (-1,7) procent.
Marginalen påverkas positivt av synergierna med Svensk Markservice.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,8 (0,6)
mkr. Kassaflödet påverkades positivt med 10,0 mkr som en följd av
IFRS 16.

· Resultat per aktie uppgick till -0,71 kronor. Resultat per aktie
efter utspädning uppgick till -0,71 kronor.

· Jämförelsestörande poster uppgick till 14,1 (16,3) mkr vilket
härrör från integrationen av Svensk Markservice och listbytet.

· Påverkan av IFRS 16 på EBITA uppgick till 1,2 mkr och 0 i
nettokassaflöde.

· Integrationen av Svensk Markservice fortsätter enligt plan.
· Green Landscapings genomförde ett listbyte från Nasdaq First North
till Nasdaq Stockholm den 16 april.

VD Johan Nordström kommenterar kvartalet:

2019 har börjat bra för Green Landscaping. Omsättningen i det första
kvartalet uppgick till 461,3 mkr, vilket är 109,5 procent högre än i
motsvarande kvartal 2018. Merparten av tillväxten kan härledas till
förvärvet av Svensk Markservice. Vår organiska tillväxt om 12,7
procent är efter justering av säsongsvariation för sportsegmentet 5,7
procent. Vi ser också att integrationen av Svensk Markservice börjar
bidra till lönsamheten. Justerad EBITA i kvartalet uppgick till 1,3
mkr och marginalen förbättrades med 2 procentenheter.

En stabil inledning på året
Vintermånaderna innebär generellt lågsäsong för vår verksamhet. Vi har
haft mindre snöröjning och halkbekämpning i år än föregående år, som
var ovanligt snörikt. Landscapingtjänsterna har dock gynnats positivt
av den relativt begränsade snömängden, och våra specialisttjänster
inom sport- och fritidsanläggning har kunnat påbörja fler arbeten i
kvartalet än planerat. Särskilt vårt dotterbolag Svensk Jordelit har
rapporterat en stark utveckling i kvartalet jämfört med föregående
år.

Positiva effekter från integrationen av Svensk Markservice
Arbetet att integrera Svensk Markservice påbörjades i december 2018
och fortskrider enligt plan. Green Landscapings framgångar under
senare år bygger bland annat på filosofin Lean Manufacturing. Detta
är en central del av integrationen, där vi bryter ner arbetet i olika
handlingsplaner och säkerställer att alla arbetar mot gemensamma mål.
Redan nu kan vi konstatera att synergieffekter bidrar till en
starkare lönsamhet i kvartalet.

Byte till huvudlistan
Efter kvartalets utgång har Green Landscaping genomfört ett listbyte
från Nasdaq First North till huvudmarknaden Nasdaq Stockholm, i linje
med vår tidigare kommunicerade ambition. Det innebär en ytterligare
höjd kvalitetsstämpel för koncernen, som kommer hjälpa oss i såväl
kundrelationerna som dialogen med potentiella förvärvskandidater. Vi
har en fortsatt tydlig ambition att konsolidera utemiljöbranschen i
Sverige. På längre sikt ser vi också en potentiell expansion utanför
Sveriges gränser.

Vinnande kultur
Green Landscapings kultur bygger på den entreprenörsanda som kommer ur
vår decentraliserade modell. Genom att låta våra lokala verksamheter
till fullo utnyttja sina kunskaper på sina lokala marknader levereras
inte bara goda resultat utan också långsiktiga värden i form av
kundrelationer och engagerade medarbetare. Vi utvecklar hela tiden
samarbetsformerna mellan verksamheterna, och detta blir än viktigare
i och med ett så pass stort förvärv som Svensk Markservice. Genom att
arbeta tillsammans kan vi konkurrera effektivare och generera högre
tillväxt över tid. Det skapar också en vinnande kultur som kommer
alla till gagn - såväl medarbetare som kunder och aktieägare.

Presentation av rapporten
Green Landscapings VD Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer
presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 7 maj kl
10.30 CET. Deltagare ringer in på följande nummer: +46 8 519 993 83.
Presentationen kan även följas via
https://tv.streamfabriken.com/green-landscaping-group-q1-2019

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD, 070-838 58 12,
johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19,
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 9:20 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och
finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders
utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta,
långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 200
anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För
mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/green-landscaping/r/rattelse-av-pressmeddelan...
https://mb.cision.com/Main/16824/2805319/1038720.pdf
https://mb.cision.com/Public/16824/2805319/97b0e6784a840344.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.