Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

GrønlandsBANKENs rapport for 1.-3. kvartal 2021

Tilfredsstillende udvikling i årets første 9 måneder af 2021

GrønlandsBANKENs resultat før skat lyder på kr. 114,4 mio. ved udgangen af september 2021, mod kr. 94,0 mio. i samme periode af 2020.

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør kr. 108,3 mio. mod kr. 109,1 mio. året før.

Udlånet er faldet med kr. 191 mio. i 2021 og udgør kr. 3.815 mio. ved udgangen af september. Faldet i udlånet var, som nævnt i rapporten for 1. kvartal, forventet, da flere større byggefinansieringer er afsluttet, og erstattes af realkreditgarantier. Garantierne er vokset med kr. 316 mio. fra kr. 1.622 mio. ved udgangen af 2020 til kr. 1.938 mio. ultimo 3. kvartal 2021. Udlån og garantier er samlet øget med kr. 124 mio. i 2021 og udgør i alt kr. 5.752 mio., hvilket er det højeste niveau i bankens historie.

Netto rente- og gebyrindtægter er steget med kr. 9,4 mio. til kr. 249,1 mio. kr. sammenlignet med samme periode i 2020.

De samlede omkostninger inkl. afskrivninger udgør ved udgangen af 3. kvartal 2021 kr. 144,8 mio. mod kr. 133,9 mio. i samme periode i 2020.

Kursreguleringer udviser ved udgangen af september 2021 en kursgevinst på kr. 7,7 mio. mod et kurstab på kr. 4,7 mio. i samme periode i 2020.

Nedskrivninger på udlån og garantier er reduceret med kr. 8,8 mio. i forhold til de første tre kvartaler af 2020 og udgør kr. 1,6 mio. ved udgangen af september 2021.

Nedskrivninger og hensættelser på bankens udlån og garantier udgør i perioden 0,03 % af bankens samlede udlån og garantier.

Kapitalprocent og kernekapitalprocent på 22,7 og solvensbehov på 10,7 %

I fondsbørsmeddelelse af 19. oktober 2021 blev forecast for årets resultat før skat opjusteret fra et interval på kr. 125-140 mio. kr. til et interval på kr. 135-150 mio. kr., hvilket fastholdes.

Vedhæftet fil


Författare GlobeNewswire