Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-19

Grönt ljus i Europa

En lyckosam sommar har burit frukt i form av två skarpa kundavtal. Kommersialiseringen av Druglog® är i sin linda men potentialen är betydande. Värderingen är låg och med avtal på plats höjer vi till Köp från tidigare Öka.

Sedan vi inledde vår bevakning i våras har Pharmacolog genomfört en framgångsrik företrädesemission. Två utvärderingsavtal som dessutom har utmynnat i affärer. Universitetssjukhuset i Genève som tidigare utvärderat DrugLog® har nu som andra betalande kund tagit systemet i bruk för kvalitetssäkring av toxiska läkemedelsberedningar. Det blir en mycket viktig referens framgent.

Utöver två klara kundkontrakt har bolaget även offentliggjort tre pågående utvärderingsavtal. Än så länge har Pharmacolog bearbetat marknaden på egen hand. Samarbetet med distributören PharMed SAM i Monaco ger ökad kapacitet att bearbeta kunder framför allt i Frankrike som är en nyckelmarknad. Vi bedömer att det borde finnas en god chans till ytterligare avtal i höst varav något enstaka i kommersiell fas.

Vi har gjort förändringar i våra prognos- och värderingsmodeller efter sommarens nyhetsflöde. Vi har reviderat ner riskjusteringen och ser anledning att ta större hänsyn till den betydande potentialen i tillkommande vårdområden (som intensivvård) och geografiska marknader i vår värdering.

I jämförelse med andra mindre medicintekniska bolag i likartad fas ser värderingen klart attraktiv ut. Det ska understrykas att vi ser ett behov att fylla på kassan inom en snar framtid. Årets framgångar stärker dock korten inför en kommande kapitalisering. Vår rekommendation höjs till Köp.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities