Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-10

A Group Of Retail Assets Sweden AB: Agora säljer fastigheter i Södertälje och Falköping för 250 miljoner

Agora har tecknat avtal avseende försäljning av en fastighet i
Södertälje och tre fastigheter i Falköping. Försäljningarna sker
genom bolagsaffärer till ett gemensamt underliggande fastighetsvärde
om totalt 250 miljoner kronor. Försäljningarna sker i linje med
bokfört värde.

I Södertälje säljs det fullt uthyrda Telgehuset, Jupiter 15, som
ligger centralt mitt i stan på gågatan. Telgehuset, med total
uthyrningsbar yta på drygt 8 200 kvadratmeter, har utvecklats till en
attraktiv citygalleria med starka hyresgäster som bland annat Coop,
Gina Tricot, Normal och Cervera. Tillträde sker av Stadsrum
Fastigheter den 14 december 2018.

I Falköping säljs de tre fastigheterna; Ciselören 2, Hjälmen 1 och
Lilla Björn 1 med största hyresgäster som Willys, Jysk och Bilia.
Fastigheterna tillträds den 1 februari 2019 av KTI Fastigheter.

För ytterligare information kontakta:

Rikard Edenius, VD, rikard.edenius@agoraretail.se, +46 706 05 51 05
Susanna Korpe, CFO, susanna.korpe@agoraretail.se, +46 8 525 251 63

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)) är ett
fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av
lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora
städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors
vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 17 fastigheter på
11 orter med en sammanlagd yta av 195 057 kvadratmeter till ett
sammanlagt värde av 3,7 miljarder kronor.

För mer information www.agoraretail.se.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets-sweden-ab/r/agora-sal...
https://mb.cision.com/Main/12631/2696269/960413.pdf

Författare Cision