Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-21

A Group Of Retail Assets Sweden AB: Agoras årsredovisning 2018 publicerad på www.agoraretail.se

A Group of Retail Assets Sweden ABs årsredovisning för 2018 finns nu
tillgänglig att läsa på www.agoraretail.se

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) - är ett
fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av
lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora
städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors
vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 13 fastigheter på
9 orter med en sammanlagd yta av 176 800 kvadratmeter till ett
sammanlagt värde av 3,4 miljarder kronor. Agora ägs av Klövern AB
(publ) genom dess indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB. För
mer information www.agoraretail.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets-sweden-ab/r/agoras-a...
https://mb.cision.com/Main/12631/2767982/1010976.pdf
https://mb.cision.com/Public/12631/2767982/9b1fc225ddc05b86.pdf

Författare Cision