Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Guideline Geo: Delårsrapport januari-mars 2020

Kvartalet i korthet

· Intäkter uppgick till 20,2 (29,3) MSEK för det första kvartalet
vilket är en försämring med 31 procent. Orderingången under perioden
uppgick till 23,8 (28,4 MSEK). Försäljningen försämrades kraftigt
senare delen av mars och är till stor del en effekt av åtgärder som
flera länder vidtog för att förhindra spridningen av covid-19.

· Rörelseresultatet uppgick till -4,9 (0,5) MSEK vilket motsvarar en
rörelsemarginal på -24 procent. Det sämre resultatet är en effekt av
lägre intäkter.

· Periodens resultat uppgick till -4,0 (0,1) MSEK vilket motsvarar
resultat per aktie om -0,35 (0,01) SEK.

· Kostnadsbesparingsåtgärder som till exempel korttidsbete har
vidtagits för att möta den lägre försäljningen.

· Betalningsförmågan (likvida medel och outnyttjad checkräkning) är
god och uppgick till 28,6 MSEK vid första kvartalets utgång (17,8
MSEK).

· Produktlansering av MALÅ MIRA HDR som är nästa generation av
Guideline Geos framgångsrika 3D-markradarlösning.

- Sammanfattningsvis har inledningen på 2020 varit en besvikelse och
ovissheten är hög. Vi har dock kontroll på verksamheten under rådande
situation och vi står inför flera nya intressanta
produktintroduktioner som kommer hjälpa oss både i det korta
perspektivet men också stärka oss när effekter av covid-19 avtar,
säger Mikael Nolborg, vd Guideline Geo

Läs hela rapporten:
https://www.guidelinegeo.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00

Rikard Olofsson, Ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093
16 76

www.guidelinegeo.com

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2020, klockan 08:30 CET.

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik.
Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt
tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster,
övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför
uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt
undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I
koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa
lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie
är noterad på NGM Main Regulated.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/guideline-geo/r/delarsrapport-januari-mars-20...
https://mb.cision.com/Main/15211/3106665/1243972.pdf
https://mb.cision.com/Public/15211/3106665/98a0f56b582e569d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.