Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Gunnebo: Gunnebo nummer ett i EMEA inom kontanthantering för detaljhandeln

Den senaste rapporten från det oberoende forsknings- och
konsultföretaget, RBR, rankar Gunnebo som den marknadsledande
leverantören av automatiserade kontanthanteringslösningar till
detaljhandeln inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika).

Rapporten Retail Cash Automation är en global studie med fokus på
marknadsstorlek och marknadsandelar för fyra typer av
kontanthanteringsapplikationer: back-office-deponering,
back-office-recirkulering, recirkulering i kassalinjen samt
deponering i kassalinjen.

Gunnebo är den enda leverantören som producerar samtliga fyra
produktområden inom kontanthantering i EMEA och har en marknadsandel
inom detaljhandelssegmentet som nästan motsvarar en fjärdedel.

Enligt RBR är detta en marknad som globalt har vuxit med 15 procent
mellan 2017 och 2019 med nästan 100 000 nya installationer.

"Vi är stolta över resultatet och studien bekräftar Gunnebo som en
ledande leverantör av smarta kontanthanteringslösningar. Vi
fortsätter att leverera stort värde till detaljhandeln, från
optimering och spårbarhet i kontanthanteringsprocessen till ökad
säkerhet vilket sammantaget bidrar till en bättre kundupplevelse,"
säger Christian Weisser, SVP Cash Management.

Gunnebo Cash Management är även väl positionerade för att möta det
ökade behovet av kontanthanteringssystem där hygien utgör en
nyckelfaktor. "Våra helhetslösningar bidrar till att minska antalet
beröringspunkter och för att upprätthålla social distansering mellan
kassapersonal och kunder," tillägger Christian Weisser.

Om Retail Cash Automation 2020 och RBR
RBR:s rapport: Retail Cash Automation 2020 analyserar 26 marknader i
Americas, EMEA och Asia-Pacific. Förutom att tillhandahålla
information om marknadsstorlek innehåller rapporten även analys per
produkt, detaljhandelssegment och leverantör. RBR är ett strategiskt
forsknings- och konsultföretag med tre decenniers erfarenhet inom
bank och detaljhandelsautomatisering, kort och betalningsmetoder. RBR
tillhandahåller sina klienter oberoende rådgivning och insikter genom
publicerade rapporter, konsulttjänster, nyhetsbrev och event.

Om Cash Management
Cash Management levererar automatiserade kontanthanteringslösningar,
mjukvara och tjänster för detaljhandel, banker och
värdetransportörer. Vi skapar en effektivare och säkrare
kontantprocess och minskar kostnaderna för hanteringen av sedlar och
mynt genom hela cykeln. Vårt erbjudande innefattar produkter,
mjukvara och tjänster för sluten kontanthantering, recirkulering av
kontanter och kontantdeponering. www.gunnebocashmanagement.com

För mer information, kontakta:
Christian Weisser, SVP Cash Management, Gunnebo, tel. +49 173 6052 123
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, Gunnebo tel. 010 20
95 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och
tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att
kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo
erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring,
kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är
verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och
kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank.
Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ
Stockholm. www.gunnebogroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gunnebo/r/gunnebo-nummer-ett-i-emea-inom-kont...
https://mb.cision.com/Main/893/3120293/1254031.pdf

Författare Cision News