Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Gyllene läge i guldbolaget

Guldpriset har rekylerat upp under 2016. Mycket talar för att uppgången kommer att fortsätta under flera år. Med ambitiösa tillväxtplaner och en stark balansräkning är tiden rätt för guldbolaget Semafo.

Detta framgår ur en analys i Aktiespararen nr 10 2016.

Det kanadensiska gruv­bolaget Semafo är något av en doldis på Stockholmsbörsen och få förvaltare i Sverige har bolaget på sin radar. Vi vet dock sedan tidigare att populära aktier kan vara förenade med en hög risk, och att undvika flockbeteende genom att välja bort förvaltarnas kelgrisar kan därför vara en klok idé för en långsiktig aktiesparare. Strategin ger även en möjlighet till en asymmetrisk avkastningspotential som annars inte hade varit möjlig.

Semafo-aktien sekundärnoterades i Stockholm under 2011. Anledningen till parallellnoteringen vid sidan av Torontobörsen, var ett stort intresse bland svenska och nordiska investerare för aktien. Vid den tidpunkten fanns heller inget större och renodlat guldbolag på Stockholmsbörsen.

Efter att guldpriset toppade under 2011 på runt 1 900 dollar per troy uns (31,1 gram) föll många guldbolag i glömska och Semafo utgjorde inget undantag. Kursfallen under den fem år långa nedgångsfasen var stora. Hela guldsektorn har dock kommit tillbaka med besked under 2016 i spåren av ett stigande guldpris och uppgången för många guldbolag kan summeras till flera hundratals procent i år. Semafo har stigit med 70 procent under året.

Kommer vi sent till festen? Sannolikt inte. Vi måste komma ihåg att uppgångarna har kommit från en extraordinär låg nivå. Innan rekylen i guldpriset handlades många guldbolag till likvidationspriser. Många gruvor var i stort sett olönsamma på guldprisnivåer kring 1 050 dollar per uns, som var aktuella i slutet på 2015. Sentimentet var så nedkört att en kraftfull rekyl var oundviklig. Men nu har vinden vänt.

Rent geografiskt bedriver Semafo sin verksamhet i det västafrikanska landet Burkina Faso. Landet har på senare år genomlevt en hel del politisk turbulens. Mellan åren 1987 till 2014 var Blaise Compaoré president i Burkina Faso. Under oktober 2014 ville samme man genomföra förändringar i landets konstitution för att juridiskt kunna förlänga sitt eget mandat. Landets invånare och opposition blev då mycket upprörda och revolten var till slut ett faktum.

Den 31 oktober 2014 flydde Compaoré till grannlandet Elfenbenskusten och landet kastades in i en politisk osäkerhet samtidigt som en övergångsregering tillsattes. Under november 2015 hölls sedan ett val i Burkina Faso och Roch Marc Christian Kaboré valdes till president till år 2020.

Enligt flera gruvbolag är förutsättningarna mycket fördelaktiga för gruvdrift i Burkina Faso, trots den politiska turbulensen. Burkina Faso är samtidigt en av världens allra fattigaste nationer och guldindustrin svarar för merparten av landets inkomster. En investerare bör vara medveten om att den politiska situationen snabbt kan förändras, vilket ska vägas in i kalkylen. Men för närvarande är risknivån acceptabel.

Operationellt har Semafo ambitiösa tillväxtplaner. För innevarande år prognostiserar ledningen en produktion om 225 000–245 000 uns, motsvarande 7 000–7 620 kg. För 2017 förväntar vi oss att volymerna når den senare delen av det intervallet. Men det är först året därefter, 2018, som bolagets prospektering och tidigare förvärv väntas bära riktig frukt. Då beräknas produktionen inledas vid gruvan i Natougou (belägen i sydöstra Burkina Faso), vilket enligt prognosen kan få den totala produktionen att för första gången överstiga 300 000 uns per år. En prognos är alltid en prognos, men företagsledningen är kompetent och har infriat produktionsprognosen åtta år i rad.

Semafos gruvdrift bedrivs i så kallade dagbrott, vilket är en billigare utvinningsform jämfört med gruvdrift under jord. Ett av de bredaste industrimåtten på produktionskostnaden, AISC, ligger på i huvudsak 740 dollar per uns för den traditionella Managruvan. AISC-nivån beräknas emellertid vara väsentligt lägre för Natougou, där nivån kan vara så låg som 374 dollar per uns.

Semafo prissäkrar inte guldpriset. Prisförändringar får således direkt genomslag i resultaträkningen. Principiellt gillar vi denna egenskap, framförallt givet kostnadsstrukturen i bolaget. Valutan i Burkina Faso är västafrikanska franc och eftersom landet är en före detta fransk koloni är den inhemska valutan knuten till euron. I spåren av år av en fallande euro jämfört med dollarn är kostnadskalkylen – i kombination med ett stigande guldpris – mycket tilltalande.

Den finansiella ställningen är samtidigt gynnsam för Semafo. En delförklaring till detta är bolagets goda förmåga att generera fritt kassaflöde. Per den 30 juni i år hade bolaget en nettokassa på nästan 200 miljoner dollar. Därtill finns en beviljad kreditfacilitet som kan användas för utbyggnaden av Natougou. Den sunda balansräkningen ger Semafo en åtråvärd finansiell flexibilitet, där både förvärvskapacitet och m�jligheter till en utökad prospekteringsbudget finns.

Semafo har bevisade och troliga guldreserver på 3,3 miljoner uns. Om vi konverterar börsvärdet till dollar och sedan delar denna relation med de totala reserverna får vi fram att varje uns värderas till omkring 400 dollar med dagens aktiekurs. Nivån är attraktiv. Priset per uns på världsmarknaden är runt 1 300 dollar.

Aktiespararen har en positiv grundsyn på guldpriset framöver och vi förväntar oss ett guldpris på minst 1 470–1 495 dollar per uns under 2017.

Risken i Semafo är utan tvivel hög. Men den höga risken går hand i hand med en hög potentiell avkastning. I sin enklaste form ger Semafo en attraktiv exponering mot guldpriset. Hävstången som finns inbyggd i investeringstesen lockar likaså och vi ser därför en stor uppsida i aktien. Rekommendationen blir köp med en riktkurs på 62 kr.  

Källa: Aktiespararen

Författare Aktiespararen