Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-01

Haldex: Effekterna av COVID-19 beräknas leda till 15-20 procents lägre omsättning i första kvartalet samt lägre rörels...

Det råder en hög grad av osäkerhet kring såväl kortsiktiga som
långsiktiga effekter av COVID-19, men störningarna på efterfrågan och
produktion har varit betydande under mars. För första kvartalet 2020
räknar Haldex med att omsättning och rörelsemarginal blir väsentligt
lägre än det förväntade utfall som legat till grund för tidigare
kommunicerad helårsprognos. Givet omständigheterna gäller inte längre
tidigare kommunicerad helårsprognos och i nuläget kan ingen
uppdaterad prognos lämnas.

COVID-19-utbrottet har medfört lägre efterfrågan och stora störningar
för delar av verksamheten. För första kvartalet räknar Haldex med att
omsättningen kommer att minska med 15-20 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen förväntas också
minska betydligt jämfört med föregående år.

För att motverka de negativa resultateffekterna har Haldex sedan
tidigare påbörjat ett intensivt arbete för att minska kostnaderna.
Utöver korttidspermitteringar och tillfälliga stängningar, innefattar
detta arbete bl.a. anpassningar av distributions- och
produktionsflöden samt utvärderingar och omprioriteringar av
investeringar och pågående projekt. Haldex följer och utvärderar även
de olika åtgärdspaket som införts av lokala myndigheter runtom i
världen.

Osäkerheten är fortfarande stor kring utbrottets utveckling, åtgärder
från myndigheter och dess effekt på efterfrågan av Haldex produkter.
Givet dessa omständigheter gäller inte längre tidigare kommunicerad
helårsprognos och i nuläget kan ingen uppdaterad prognos lämnas. I
övrigt hänvisas till Q1 rapporten som publiceras den 23 april.

För mer information, kontakta:
Helene Svahn, VD
Telefon: +46 418 47 60 00
E-post: katarina.ronne@haldex.com
Andreas Larsson, CFO
Telefon: +46 418 47 60 00
E-post: andreas.larsson@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1
april 2020 kl. 14:15 CET.

Om Haldex
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex
oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och
luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi
lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och
tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra
kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och
den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som
marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra
produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 300 anställda, spridda över
fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att
säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för
våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm
och omsätter ca 5 miljarder SEK.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/haldex/r/effekterna-av-covid-19-beraknas-leda...
https://mb.cision.com/Main/1432/3078939/1222520.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.