Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Haldex: Kommuniké från Haldex årsstämma

Haldex höll sin årsstämma för 2019 den 9 maj i Landskrona.

VDs anförande
Haldex VD och Koncernchef, Åke Bengtsson, summerade 2018 som var året
då utvecklingen av ny teknik tog fart på allvar. Två av de trender
som öppnat nya möjligheter för Haldex är utvecklingen mot
elektrifierade självkörande lastbilar. Åke Bengtsson förklarade hur
Haldex teknik kan spela en framträdande roll i en sådan utveckling.

Utdelning
Årsstämman beslutade att dela ut 1,15 SEK per aktie med avstämningsdag
den 13 maj 2019 och utbetalningsdag den 16 maj 2019.

Styrelse
Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jörgen Durban och
Helene Svahn samt välja in Bernd Gottschalk, Markus Gustafsson och
Mikael Thunved till styrelseledamöter.

Till styrelseordförande omvaldes Jörgen Durban.

Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för år 2018.

Revisorer
Årsstämman omvalde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor.
Huvudansvarig revisor är Magnus Willfors.

Ersättning till styrelse
Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 700 000 kronor till
styrelsens ordförande, 300 000 kronor till var och en av övriga
ledamöter som inte är anställda i bolaget, 100 000 kronor till
ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ledamot av
revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i
ersättningsutskottet och 50 000 kronor till ledamot av
ersättningsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare med
föreslaget tillägg av Kite Lake Capital Management (UK) LPP.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, besluta om
nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala
antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämman.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller
kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications,
catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Haldex AB (publ)
ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges
som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 9 maj 2019, kl 15.50

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex
oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och
luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi
lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och
tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra
kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och
den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som
marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra
produkter, utan även vår filosofi. Våra 2300 anställda, spridda över
fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att
säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för
våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm
och omsätter cirka 5 miljarder SEK.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/haldex/r/kommunike-fran-haldex-arsstamma,c280...
https://mb.cision.com/Main/1432/2807796/1040965.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.