Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Haldex: Nytt antal aktier och röster i Haldex

Det totala antalet aktier och röster i Haldex Aktiebolag (publ) har
under maj månad ändrats till följd av att 4 421 597 nya aktier har
emitterats till AMF Pensionsförsäkring och AFA Försäkring genom en
riktad nyemission. Mer information om den riktade nyemissionen finns
i pressmeddelande från den 10 maj 2020.

Det totala antalet aktier och röster i Haldex Aktiebolag (publ) har
under maj månad ändrats till följd av att 4 421 597 nya aktier har
emitterats till AMF Pensionsförsäkring och AFA Försäkring genom en
riktad nyemission. Mer information om den riktade nyemissionen finns
i pressmeddelande från den 10 maj 2020.

Per den 29 maj 2020 uppgår det totala antalet aktier och röster i
Haldex till 48 637 567 och aktiekapitalet till 243 187 835 kronor.

För mer information, kontakta:
Helene Svahn, CEO

Telefon: +46 418 47 60 00

E-post: katarina.ronne@haldex.com

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex
oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och
luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi
lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och
tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra
kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och
den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som
marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra
produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över
fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att
säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för
våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm
och omsätter ca 5 miljarder SEK.

Denna information är sådan information som Haldex Aktiebolag (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående persons
försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 8.00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/haldex/r/nytt-antal-aktier-och-roster-i-halde...
https://mb.cision.com/Main/1432/3122181/1255149.pdf

Författare Cision News