Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-18

Halvårsrapport 2022: Starka resultat från Orviglance mateffektstudie

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag halvårsrapporten för 2022 (januari – juni 2022) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter-2/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2 2022

 • Mateffektstudien (Food Effect Study) visar stark bildförbättring av levern med Orviglance® både med intaget av en lätt måltid och vid ett fastande tillstånd
 • Orviglance jämförelsestudie mot gadolinium presenterades på ESGAR konferensen
 • US Patent and Trademark Office utfärdade en s k Notice of Allowance för en andra Oncoral-patentansökan
 • Déspina Georgiadou Hedin utsedd till ny CFO och ersätter Kristian Borbos

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Orviglance mateffektstudie har antagits som en muntlig presentation till världens största radiologikonferens RSNA

 
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q2 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till -32,7 MSEK (-32,3 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -0,68 (SEK -1,02)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -32,7 MSEK (-30,6 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 208,9 MSEK (319,0 MSEK)

 
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR H1 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till -65,2 MSEK (-66,1 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,54 (SEK -2,03)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -60,1 MSEK (-53,6 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 208,9 MSEK (319,0 MSEK)

 
”Under de senaste månaderna har vi genomfört två kliniska studier – Hepatic Impairment Study och Food Effect Study – som har pågått parallellt med den registreringsgrundande kliniska studien SPARKLE med vårt kontrastmedel Orviglance® som är under utveckling. Detta är ett solitt steg framåt i våra förberedelser för regulatorisk ansökan och godkännande av Orviglance. Vår fokus framgent är oförändrat – att slutföra det kliniska fas 3-programmet med Orviglance och fortsätta förberedelserna för kommersialisering”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.
 
En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 18 augusti kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CCO Julie Waras Brogren och CMO Carl Bjartmar. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: Ascelia Pharma Q2 Report 2022 (streamfabriken.com)
 
Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter-2/
 
För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 8 505 583 52
UK: +44 333 3009 265
US: +1 646 7224 904
DK: +45 781 501 09

Kontakter


Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Mikael Widell, IR & Kommunikation
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Denna information är sådan information som Ascelia Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-18 08:00 CEST.

Om oss


Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Bolaget utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två produktkandidater – Orviglance (tidigare benämnd som Mangoral) och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com.

Om Orviglance (tidigare benämnd som Mangoral)
Orviglance (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för magnetkameraundersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Orviglance, som har beviljats särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA), är för närvarande i fas 3-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.

Om Oncoral
Oncoral är en ny oral irinotecan-baserad tablettformulering för cellgiftsbehandling av magcancer. Oncoral har potentialen att erbjuda en mer patientvänlig behandlingsform, inklusive en bättre säkerhetsprofil med en daglig oral dosering i hemmet jämfört med intravenösa högdosinfusioner på sjukhuset. Efter framgångsrika fas 1-resultat är Oncoral nu förbered för fas 2-studier.

Bifogade filer


220818 Ascelia Pharma Q2 Report 2022 SV

Författare MFN