Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-25

Halvårsrapport EatGood Sweden AB Kvartal 2, 1 april - 30 juni 2020

Halvårsrapport andra kvartalet 2020

Försäljning

Under kvartalet uppgick nettoomsättningen till c:a 1464 kkr. Försäljningen skedde i huvudsak på den svenska marknaden och till en mindre del på export. Det negativa resultatet under kvartalet om -466 kkr beror delvis och till stor del på utvecklingen av Corona pandemin. Affärer har skjutits upp men som förhoppningsvis återupptas efter att läget stabiliserats avseende Corona pandemin. Under andra kvartalet kan vi konstatera att mer eller mindre alla våra marknader var nedstängda med undantag för Sverige och Grönland. Ordinarie säljarbete med kundbesök, demonstrationer av Lightfry, utställning på mässor, besök hos distributörer har kraftfullt begränsats till att hållas via telefon eller annan digital media. Vi är väldigt tacksamma för att Sverige har hållits halvöppet och att vi kunnat få till en ökad försäljningsvolym i Sverige under detta andra kvartalet. Vi arbetar vidare med nya och befintliga kunder samt återförsäljare.  Marknaden i Sverige är helt klart intressant  i dessa tider av Covid 19 och vi kommer göra allt för att öka försäljningen i Sverige och andra öppna marknader. Vi blickar framåt för att ta oss igenom dessa tider samt förbereder oss för att marknader åter öppnar upp igen successivt.

Bless Burgers - en välsignelse med ett fantastiskt team

Sent i mars fick vi ett inspel om en ny kedja som skulle öppna i Uddevalla. Bless Burgers skrevs det om i Bohuslänningen. Tidigare Burger King anläggningar som hoppar av som franchisetagare och startar ett helt nytt koncept med mycket hjärta och omtanke avseende miljö och FN's 17 hållbarhetsmål, men utöver det så har de skapat en  riktigt bra meny med mycket god mat. Idag finns anläggningar i Uddevalla, Trollhättan/Vänersborg, Mariestad och Kristinehamn.

Bless Burgers valde att ta bort allt vad olejfritöser heter och satsar fullt ut på Lightfry och luftfritering för all produktion förutom Halloumi och köttet till hamburgarna som grillas. I Lighfry tillagas sötpotatis, pommes frites, chicken nuggets, fiskburgare, falafel, kycklingvingar, chilli cheese nuggets mm. Detta visar mångsidigheten av Lightfry och vad den kan prestera och vad den har kapacitet till. Detta är en knuff och ögonöppnare till andra aktörer på marknaden om vad som är möjligt med Lightfry och luftfritering för kommersiellt bruk och kan därigenom ligga till grund för beslut om investering i Lightfry för vidareutveckling av deras verksamheter mot hälsosammare och bättre mat.

Bless Burgers har potential att växa till något riktigt bra och stort och vi ser fram emot att vara med på den resan och supportera dem fullt ut och vara den bästa tänkbara leverantören - bra är inte gott nog! Vi är redo med fler Lightfry till nästa enhet och nästa osv.

Fortgående åtgärder på grund av Corona pandemi

Bolaget har under Q2 dragit ner personalens arbetstid med 60% för att minska inverkan av detta ofrivilliga globala stopp och skapa bästa möjliga förutsättningar för bolaget på lång sikt när läget återgår till ett normalläge.  Vi gick in starka i 2020 avseende soliditet, en bra nivå på det egna kapitalet, låga leverantörsskulder och ett omfattande betalt lager. Allt detta hjälper oss just nu då all försäljning som vi kan få till skapar en oavkortad positiv likviditetspåverkan samt att vi faktiskt kan producera för behov, bibehålla sysselsättning i produktionen och detta utan negativ inverkan av problem i leverantörskedjan. Ett mindre lån om 500kkr samt positiv utveckling av inhemsk försäljning har stärkt vår likviditet under det andra kvartalet.

Satsning  och vidareutveckling av produktportföljen till "post" Covid-19 tiden

Under detta andra kvartalet så initierades testning och certifiering av en fyra-ledad Lightfry enhet , utan Neutral och den är nu godkänd och certifierad. Vi har insett hur mycket mer möjliga användare och fler enheter samt kunder som kan göra installationer  mer likt plug and play utan behov av ombyggnation av deras elanläggningar så därav prioriterades denna produktutveckling. Alla äldre byggnader i USA som är mer än c:a 20 år har elinstallation med fyr-ledad el. Dessa byggnader utgör någonstans mellan 85-90% av byggnaderna i USA.

Eatgood har breddat produktportföljen och har här igenom fått en produkt som är mycket mer väl anpassad till efterfrågan i USA och detta har prioriterats under tiden för Covid-19 för att nyttja tiden optimalt för verksamheten och enligt rådande omständigheter. Denna version är också ett väldigt bra komplement för hela Nordamerika, Mellan/Centralamerika och Sydamerika.

Marknadsföring - Digital marknadsföring, sociala media och mässor

På grund av Corona pandemin så har än så länge alla mässor blivit inställda som skulle genomförts under året 2020. När mäss-aktiviteter väl kommer igång igen är osäkert vilket säkerligen hänger ihop med fortsatt spridning av Covid-19 samt framtagandet av ett fungerande vaccin.

Som alternativ bearbetning av marknaden och kunder kommer Eatgood att initiera marknadsföringskampanjer i mindre skala i USA och Sverige för att se till att kunderna har oss i minnet för att lägga grunden till affärer på andra sidan av Corona pandemin. I slutet av Q2 så bokades annonspaket i USA för sex månader genom Totalfood.com, som har både en tryckt och digital tidning samt i svenska tidningen Hotell & Restaurang i alla nummer till och med sommaren 2021. Bearbetning sker dessutom parallellt av distributörer och tidigare kontakter från alla mässor där vi har deltagit, för bibehållande och underhållande av kontakter. Detta för att på så sätt underlätta och möjliggöra framtida kommande affärer och skapa en ökad kännedom om Lightfry generellt som produkt. Det kommer en tid efter Covid-19 och vi planerar och positionerar oss för den.

  • Inställd, Food Expo, 22-24 mars, Herning, Danmark, (eventuellt nya datum)
  • Inställd, Pizza Show, 6-10 april,Las Vegas, USA, (eventuellt nya datum)
  •  Inställd, Marine Catering Expo, 16-17 juni, Miami, USA

  • Inställd, Western Foodservice & Hospitality show, 9-11 augusti, Anaheim, USA

  • Inställd, NAC's, 11-14 oktober, Las Vegas, USA
  • NAFEM,4-6 februari 2021, New Orleans, USA
  •  HOST, Oktober 2021, Milano, Italien

Marknader och utsikter - Det ser ljust ut för Air Fry Technology

Utsikter på marknaden globalt är att luftfriteringsprodukter för konsument har exploderat och det ligger helt rätt i tiden. Detta är en dragkraft som är väldigt positiv och gör vårt arbete lättare och skapar intresse hos potentiella kunder - mycket värdefullt som påtryckare mot kommersiell luftfritering. USA är den lysande stjärnan avseende marknader och potentialen är mycket stor. Vi lägger i princip all energi där avseende aktiviteter och planering av aktiviteter för att omvandla dessa

till försäljning och installationer. Övriga marknader stöttar vi tills vidare med försäljningsaktiviteter nationellt via återförsäljare och internationellt via distributörer vilket är vår huvudstrategi för att

kunna agera på flera marknader, på ett mer kraftfullt sätt, och för att få en utväxling och en mycket större genomslagskraft. Denna strategi håller vi fast vid i vårt fortsatta arbete. Vår utveckling i USA är även viktig som drivkraft och inspirationskälla för övriga marknader som vill vara med på tåget.

Ekonomi - Balans och resultaträkning i sammandrag, kvartal 2, perioden 1 april- 30 juni 2020 i KKR

Resultaträkning i sammandrag kvartal 2, 2020                       Q2 2020                                       Q2 2019

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring, KKR                          1 464                                            3 208

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                                 -1 831                                           -3 281

Rörelseresultat före avskrivningar                                               -367                                                -73

Avskrivningar                                                                                   -52                                                -50

Rörelseresultat efter avskrivningar                                              -419                                            - 122

S:a Övriga rörelsekostnader                                                              0                                                   0

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader             -419                                            - 122

S:a finansiella intäkter och kostnader                                          - 47                                               -70

Resultat efter finansiella kostnader och intäkter                      - 466                                             - 193

Balansräkning i sammandrag samt med nyckeltal per 20200630 , 2020, KKR

                                                          Q2 2020                                    Q2 2019                                       Helår 2019

Anläggningstillgångar                       453                                             667                                                 610

Lager                                                 8 076                                          5 723                                              5 980

Fordringar                                           578                                          1 780                                              1 058

Kassa bank                                           50                                          3 927                                                   51

S:a tillgångar                                   9 157                                        12 097                                              7 699

 

Eget kapital                                     4 713                                           9 336                                              2 309

Krediter bank                                  2 751                                              650                                              2 646

Kortfristiga skulder                        1 693                                           2 111                                               2 744

S:a Skulder och

eget kapital                                     9 157                                          12 097                                              7 699

Soliditet                                            51%                                             77%                                                 30%

 

Resultaträkning i sammandrag jan - jun,                                    2020                                            2019

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring, KKR                          1 885                                            3 641

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                                 -2 971                                          -4 728

Rörelseresultat före avskrivningar                                             -1 086                                         -1 087

Avskrivningar                                                                                  -105                                              -99

Rörelseresultat efter avskrivningar                                            -1 191                                         -1 186

S:a Övriga rörelsekostnader                                                           - 48                                                  0

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader           -1 239                                         -1 186

S:a finansiella intäkter och kostnader                                           - 97 ...

Författare EatGood Sweden AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.