Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

Hamlet: Kommuniké från Årsstämman i Hamlet Pharma AB

Igår, den 21 november 2019, hölls årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning
sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen. Stämman
beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens
förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda
årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens
ledamöter eller den verkställande direktören.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan
suppleanter samt att det skall utses en revisor utan suppleant.
Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt
högst 200 000 kronor, med följande fördelning: Ordföranden ska inte
erhålla styrelsearvode medan övriga ledamöter som inte är anställda i
bolaget ska erhålla

50 000 kronor vardera. Beslutades att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse Catharina
Svanborg, Bengt Westermark, Christer Köhler, Rolf Carlsson samt
Helena Lomberg till styrelseledamöter. Beslutades även att utse
Catharina Svanborg till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att
för tiden till nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB (Malmökontoret). Ernst & Young har meddelat att de
kommer att utse revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig
revisor.

Hamlet Pharma AB 556568-8958

STYRELSEN

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma,
+46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är
ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett
tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga
och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar
till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och
prevention av cancersjukdomar. Hamlet Pharma driver kliniskt
utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en
svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet
till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten
visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan
att orsaka svåra biverkningar.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hamlet/r/kommunike-fran-arsstamman-i-hamlet-p...
https://mb.cision.com/Main/13052/2970340/1148466.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.