Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-07

Hansa Biopharma AB: Data presenterade på 2019 American Transplant Congress visar signifikant kortare väntetid för patient...

Presentationen fick ATC:s utmärkelse People's Choice Award

Lund, 7 juni 2019 - Hansa Biopharma AB ("Hansa") (NASDAQ Stockholm:
HNSA
(http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE43288&name...)),
ledande inom immunmodulerande enzymer för behandling av sällsynta
IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att IDEFIRIXÔ (INN:
imlifidase), bolagets innovativa IgG-klyvande enzym, var i fokus vid
tre presentationer på 2019 American Transplant Congress (ATC) som
hölls den 1-5 juni, 2019 i Boston, USA.

Vid ett plenummöte den 5 juni 2019 höll dr Edmund Huang, docent och
transplantationsnefrolog vid Kidney and Pancreas Transplant Center
vid Cedars-Sinai-kliniken i Los Angeles en presentation med titeln
"Three-year Outcomes of Highly-sensitized Kidney Transplant
Recipients Desensitized with IgG Endopeptidase". Referatet, av dr
Huang och dr Stanley Jordan, MD, Director of Kidney Transplantation
and Transplant Immunology vid Cedars-Sinai Medical Center i Los
Angeles, vann utmärkelsen ATC:s People's Choice Award, framröstade av
deltagarna vid konferensen som det referat vid ATC med störst
betydelse för transplantationsområdet.

I sin presentation rapporterade dr Huang en statistiskt signifikant
minskning i väntetid för njurtransplantation bland patienter som har
behandlats med imlifidase jämfört med matchade kontroller av
sensitiserade patienter. Jämförelse mot de matchade kontrollerna
visade statistiskt signifikant kortare tid till transplantation för
patienter behandlade med imlifidase i både det nuvarande och tidigare
amerikanska njurallokeringssystemet (Kidney Allocation System, KAS).

"Vår analys av de imlifidase-behandlade patienterna i relation till
matchade kontroller visade statistiskt signifikant kortare tid för
transplantation i både tidigare och nuvarande KAS. Vi är därför
övertygade om att imlifidase kompletterar det nya KAS-systemet och
kan minska tiden till njurtransplantation för högsensitiserade
patienter", säger dr Huang.

"Vi har tidigare visat att behandling med imlifidase möjliggör
livräddande njurtransplanationer som annars inte skulle vara möjliga.
Denna analys mot matchade kontroller visar dessutom kortare tid till
transplantation för dessa högsensitiserade patienter", säger dr
Jordan.

I presentationen rapporterades också uppföljningsdata från den
amerikanska prövarinitierade fas 2-studien med imlifidase för
njurtransplantation av högsensitiserade patienter. Resultaten visar
utmärkt transplantatöverlevnad i upp till tre år vilket är i linje
med transplantatöverlevnad efter transplantation från avliden donator
till ickesensitiserade patienter. En av patienterna avled 10 månader
efter transplantation vilket ej var relaterat till
imlifidasebehandlingen eller njurtransplantationen. Sporadiska fall
av återbildning av donatorspecifika antikroppar (DSA) förekom, men de
flesta patienterna förblev DSA-fria upp till 36 månader efter
transplantation.

Den 2 juni 2019 gav dr Robert A. Montgomery, Director vid NYU Langone
Transplant Institute, New York City en muntlig presentation med
titeln "Safety and Effectiveness of Imlifidase in High Sensitized
Kidney Transplant Patients: Results from a Phase 2 Study".

"Säkerhets- och effektdata för imlifidase ger hopp till
högsensitiserade patienter, som idag är mycket svåra eller omöjliga
att transplantera och står inför en extremt dålig prognos. Resultat
efter sex månader fortsätter att visa att imlifidase har gjort det
möjligt för alla patienter att genomgå transplantation som
resulterade i god njurfunktion och transplantatöverlevnad", säger dr
Montgomery.

Vid en postersession den 2 juni 2019 gav dr Matthew J. Everly, chef
för Terasaki Research Institute i Los Angeles, en presentation med
titeln "A Prognostic Drug Development Tool to Assess the
Transplantability at the Time of Listing for Kidney Transplant
Candidates."

I sin posterpresentation rapporterade dr Everly resultat från
simuleringar som gjorts i högsensitiserade patienter som visade att
transplantationfrekvensen skulle kunna ökas med 25% om det fanns en
terapi för att adressera HLA-antikroppsbarriären.

Referenser

1. https://optn.transplant.hrsa.gov

Information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg kl.
08.00 den 7 juni 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bolaget:
Rolf Gulliksen, Head of Corporate Communications
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 733-32 86 34
E-post: rolf.gulliksen@hansabiopharma.com

Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Svenska mediarelationer:
Cord Communications
Mikael Widell
Mobil: +46 (0) 703-11 99 60
E-post: mikael.widell@cordcom.se

Om IDEFIRIXTM (imlifidase)
IDEFIRIX (imlifidase) är ett enzym som specifikt klyver immunoglobulin
G-antikroppar (IgG), och därmed hämmar den IgG-medierade
immunreaktionen. Hansa utvecklar IDEFIRIX som en egen behandling för
att möjliggöra njurtransplantationer hos sensitiserade patienter som
tidigare inte har kunnat genomgå njurtransplantationer på grund av
förekomsten av donatorspecifika antikroppar (DSA). Data om
effektiviteten rapporterade från fyra fas 2-studier har visat att
IDEFIRIX snabbt och väsentligt minskade samtliga DSA och möjliggjorde
en transplantation. Utöver vid transplantationer utvärderas IDEFIRIX
i en fas 2-studie i anti-GBM sjukdom, en sällsynt autoimmun sjukdom,
och IDEFIRIX har potentiella användningsområden inom ett flertal
andra autoimmuna sjukdomar. IDEFIRIX skyddas av en stark
patentportfölj, och resultat från studier med IDEFIRIX har
publicerats i flera refereegranskade vetenskapliga tidskrifter.

Om högsensitiserade patienter
Många patienter som står på väntelistan för organdonationer bär på
antikroppar mot Human Leukocyte Antigen (HLA), vilket går under
benämningen att de är "sensitiserade". Antikroppar som är riktade mot
HLA hos en potentiell donator, kallade donatorspecifika antikroppar
(DSA) kan i väsentlig grad stöta bort det transplanterade organet.
För patienter som är högsensitiserade, med höga nivåer av DSA, är
sannolikheten låg att hitta en donator mot vilken de inte har DSA.
Därmed kanske de inte alls kan genomgå en transplantation över huvud
taget och får fortsätta med dialys och blir för evigt fast i ett
funktionsnedsättande sjukdomstillstånd. Nuvarande
desensitisering-metoder är inte möjliga att använda för merparten av
de mest högsensitiserade patienterna. IDEFIRIX:s snabba klyvning av
alla IgG-antikroppar eliminerar DSA och möjliggör
njurtransplantationer med njurar från avlidna donatorer. Två
tredjedelar av njurtransplantationerna i USA och Europa sker med
organ från avlidna donatorer.

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA) använder sin unika och
patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla
behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade
autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantationsavstötning och cancer.
Bolagets främsta produkt, IDEFIRIX (imlifidase), är ett unikt
antikroppsnedbrytande enzym i långt framskriden klinisk utveckling
för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter
samt med ytterligare kliniska studier inom akuta autoimmuna
sjukdomar. Med utgångspunkt i bolagets teknologi tar Hansas
verksamhet inom forskning och utveckling även fram nästa generation
av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för
upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och
onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hansa-biopharma-ab/r/data-presenterade-pa-201...
https://mb.cision.com/Main/1219/2835593/1058819.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.