Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

HANZA: ÅTGÄRDSPROGRAM PGA OSÄKER EFTERFRÅGAN VISSA KUNDSEGMENT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hanza vidtar åtgärder för att möta en osäker
efterfrågan inom vissa kundsegment. Dels inleds fackliga förhandlingar om att
flytta bolagets elektronikproduktion i Åtvidaberg och konsolidera den med
bolagets elektronikfabrik i Årjäng. Dels varslas medarbetare i Estland i
samband med att teknologier flyttas och slås samman.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efterfrågan hos vissa kundsegment har minskat på grund av effekten av
coronaviruset och Hanza har därför beslutat att inleda ett åtgärdsprogram som
totalt berör upp till cirka 90 personer av koncernens totalt 1.800
medarbetare.

I Sverige inleder Hanza fackliga förhandlingar om att flytta bolagets
verksamhet i Åtvidaberg till Årjäng. Förhandlingen berör cirka 30 personer.

I Estland, där Hanza har fyra fabriker, har efterfrågan inom vissa kundgrupper
påverkats negativt av covid-19, och bedöms vara fortsatt lägre framöver.
Hanza renodlar därför teknologierna tunnplåtsmekanik, tungmekanik och
skärande bearbetning till specifika produktionsanläggningar och lägger med
anledning av detta ett varsel om uppsägning som berör cirka 60 personer.

Åtgärdsprogrammet kan medföra att viss övertalig maskinpark avyttras. Även
lagerreserveringar och anpassningar av värden på tillgångar kan bli aktuella.
Kostnader för uppsägningar och justerade värden i balansräkningen bedöms
sammanlagt uppgå till högst 25 miljoner kronor, varav merparten inte är
kassaflödespåverkande.

"Ordervolymen från vissa segment understiger tidigare kundprognoser och vi har
en osäkerhet om utvecklingen framöver, varför vi måste agera. Vi har dock en
god finansiell ställning och en bra lokal ledning som kommer att genomföra
nödvändiga åtgärder på bästa tänkbara sätt", skriver Erik Stenfors, vd, i en
kommentar.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News