Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-31

HANZA Group: Analysguiden: Håller uppe marginalen

Hanzas resultat i tredje kvartalet 2019 var marginellt svagare än vår
prognos vilket dock förklaras av extraordinära kostnader. Vi sänker
riktkursen i Bas-scenariot till 18,2 kronor (tidigare 20,7 kronor),
då vi tror på en konjunkturavmattning i kombination med en något
högre skuld än väntat efter förvärvet av Ritter.

Med förvärvet det tyska bolaget Ritter Elektronik GmbH växer
Hanza-koncernen och får ett starkare fotfäste i Centraleuropa med
produktionsenheter i Tyskland som är ett nytt land och Tjeckien där
det finns två produktionsenheter. Sedan 2017 finns en struktur med
fem tillverkningskluster varav fyra i Europa och ett i Kina.

Hanza nådde ett rörelseresultat på 14 miljoner kronor under kv3/2019.
På EBITA-nivå och rensat för extraordinära poster nådde bolaget ett
resultat på 24 miljoner kronor i kv3/2019 jämfört med 22 miljoner
kronor kv3/2018. Rörelsemarginalen efter avskrivningar låg kvar på 4
procent under kv3/2019, samma som kv3/2018.

Vi kommer fram till ett motiverat värde på Hanza-aktien om 18,2 (20,7)
kronor i vårt Bas-scenario. Det högre värdet beror främst på en
förbättrad hävstång efter köpet av det tyska bolaget Ritter
Elektronik för cirka 4 ggr rörelseresultatet. Med en
känslighetssimulering om +/-10 procent högre eller lägre långsiktig
omsättning och resultatgenomslag på det samt +/-0,25% i årlig
kalkylränta, varierar Hanza-aktiens motiverade värde från 12,5 (14,8)
kronor i ett Bear-scenario till 24,4 kronor (27,1) i ett
Bull-scenario. Vi har då räknat med en mindre förbättring av
lönsamheten under prognosperioden. Med detta sagt kommer bolaget
uthålligt upp i en rörelsemarginal om 4,1 procent i det mest positiva
scenariot. Här finns givetvis en potential i aktien om bolaget skulle
lyckas överträffa denna nivå. Vad gäller räntebärande nettoskuld har
vi för jämförbarhetens skull räknat exklusive leasingskulder, vilket
inkluderas i balansräkningen som en följd av implementering av
IFRS16-redovisningsprinciper. Pensionsåtganden hänförliga till det
förvärvade Ritter Elektronik har tillkommit i balansräkningen enligt
IFRS16.

Läs hela analysen på Analysguiden
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-hanza-haller-up...).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hanza-group/r/analysguiden--haller-uppe-margi...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.