Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

HANZA Group: Analysguiden: Tyskt förvärv höjer potential

Förvärvet av det tyska företaget Ritter ger Hanza-koncernen en större
intjäningspotential mätt som vinst per aktie. Medan Hanza-koncernens
resultat för kv2/2019 var lägre än väntat, var kassaflödet desto
starkare. Vi höjer vår riktkurs till 20,7 kronor i Bas-scenariot
(tidigare 18,9 kronor) som en följd av det.

Med förvärvet det tyska bolaget Ritter Elektronik GmbH växer
Hanza-koncernen till omkring 2000 anställda varav ca 290 personer
från Ritter-koncernen med produktionsenheter i Tyskland och Tjeckien.
Sedan 2017 finns en struktur med fem tillverkningskluster varav fyra
i Europa och ett i Kina.

Hanza nådde ett rörelseresultat på 17 miljoner kronor under kv2/2019.
På EBITA-nivå och rensat för extraordinära poster nådde bolaget ett
resultat på 40 miljoner kronor i kv2/2019 jämfört med 37 miljoner
kronor kv2/2018. Det innebar att EBITDA-marginalen justerat för
extraordinära poster blev 7,9 procent i kv2/2019 och 7,3 procent i
kv2/2018.

Vi kommer fram till ett motiverat värde på Hanza-aktien om 20,7 (18,8)
kronor i vårt Bas-scenario. Det högre värdet beror främst på en
förbättrad hävstång efter köpet av det tyska bolaget Ritter
Elektronik för cirka 4 ggr rörelseresultatet. Med en
känslighetssimulering om +/-10 procent högre eller lägre långsiktig
omsättning och resultatgenomslag på det samt +/-0,25% i årlig
kalkylränta, varierar Hanza-aktiens motiverade värde från 14,8 (12,6)
kronor i ett Bear-scenario till 27,1 kronor (25,4) i ett
Bull-scenario. Vi har då räknat med en förbättrad lönsamhet under
prognos-perioden. Med detta sagt kommer bolaget uthålligt upp i en
rörelsemarginal om 4,1 procent i det mest positiva scenariot. Här
finns givetvis en potential i aktien om bolaget skulle lyckas
överträffa denna nivå. Vad gäller räntebärande nettoskuld har vi för
jämförbarhetens skull räknat exklusive leasingskulder, vilket
inkluderas i balansräkningen som en följd av implementering av
IFRS16-redovisningsprinciper.

Läs hela analysen på Analysguiden
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-hanza-tyskt-for...).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hanza-group/r/analysguiden--tyskt-forvarv-hoj...

Författare Cision News