Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-15

HANZA Group: HANZA godkänt för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har i dag meddelat att Nordens första
tillverkningsstrateg - HANZA Holding AB (publ) ("HANZA") - uppfyller
kraven för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista, givet att
sedvanliga villkor uppfylls, bland annat att ett prospekt godkänns
och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på
Nasdaq Stockholm är planerad till måndag den 25 mars 2019.

Aktien kommer att handlas på Nasdaq Stockholms Small Cap-segment med
oförändrat kortnamn (HANZA) och ISIN-kod (SE0005878543). Det sker
ingen kapitalanskaffning eller emission av nya aktier i samband med
listbytet och aktieägare i HANZA behöver inte vidta några åtgärder.
Första handelsdag på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till
måndag den 25 mars 2019 och sista handelsdag på Nasdaq First North
till fredag den 22 mars 2019.

"HANZA är ett lönsamt och snabbväxande bolag med en ny och effektiv
modell för produkttillverkning. När vi introducerade HANZA på First
North år 2014, omsatte koncernen 985 MSEK. År 2018 hade vår
omsättning ökat till 1 811 MSEK. Med den utvecklingen är det
naturligt att flytta upp till huvudmarknaden. Listbytet sker efter en
omfattande genomgång av koncernen, vilket ger en kvalitetsstämpel på
det vi åstadkommit hittills och skapar en trygghet inför framtiden",
säger Erik Stenfors, HANZAs grundare och VD.

"Noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista återspeglar den nivå som
HANZA har nått. Den stärker varumärket, synliggör företaget och
bekräftar bolagets framsteg och mognad. Listbytet gör också bolaget
mer tillgängligt och attraktivt för institutionella investerare, både
svenska och utländska", säger HANZAs styrelseordförande Mikael
Smedeby.

Prospekt

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har
upprättats med anledning av listbytet vilket förväntas att godkännas
av Finansinspektionen och publiceras på bolagets hemsida,
www.hanza.com, den 21 mars 2019.

För mer information vänligen kontakta

Erik Stenfors, Koncernchef HANZA, tel: 0709-50 80 70,
erik.stenfors@hanza.com

Mikael Smedeby, Styrelseordförande HANZA, tel: 0708-16 18 75,
mikael.smedeby@lindahl.se

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 15 mars 2019, kl 11.10. Erik Penser Bank AB
(publ) är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss
framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som
"avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom
att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare
ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra
kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 1,8 miljarder SEK med
verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin
Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00,
Email: certifiedadviser@penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza-godkant-for-notering-pa-n...
https://mb.cision.com/Main/6093/2762777/1007887.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.